BIM2Share AS

Hvorfor velger de største byggherrer og entreprenør løsninger fra BIM2Share AS?

Hvorfor benyttes Byggeweb- og BIM2Share-løsningene på de største flyplass, sykehus og andre landbaserte byggeprosjekter?
Hvorfor valgte Jernbaneverket i 2015 etter en omfattende anbudsprosess løsninger fra BIM2Share AS til sine utbyggingsprosjekter?

Stikkord er "beste totalløsning", "effektiv dataflyt", "fokus på funksjonalitet utelukkende for bygg- og anlegg", "brukervennlighet", "samspill med andre løsninger gjennom API/Webservice", "høy sikkerhet og beste oppetider", "BIM-fokus", "et selskap som leverer den beste kompetanse og fagkunnskap".

 

BIM2Share AS leverer ekstern samhandlingsløsning (eSAM) til Bane NOR

eSAM omfatter samhandlingsløsningene Byggeweb og BIM2Share, inkludert mobile løsninger for avvik/endringshåndtering, samt oppfølging av feil og mangler.

Bane NOR

BIM2Share leverer samhandlingsløsningene Byggeweb og BIM2Share, inkludert mobile løsninger for avvik/endringshåndtering, samt oppfølging av feil og mangler.

Totalt har Bane NOR ca. 160 pågående investeringsprosjekter. Løsningen kan også benyttes for plan-, fornyelses- og vedlikeholdsprosjekter.

BIM2Share utmerket seg særlig i forhold til sin rike og gjennomtenkte funksjonalitet

Bjørn Inge Toften, Fagsjef dokumentstyring

Kruse Smith

Kruse Smith benytter Byggeweb og BIM2Share på mer enn 50 prosjekter.

Norges 5. største entreprenør Kruse Smith har benyttet Byggeweb og BIM2Share siden 2011, og har siden videreutviklet og systematisert bruken av løsningene på sine byggeprosjekter.

BIM2Share har glimrende funksjonalitet

Gunnar Skeie, utviklingsleder for BIM

Byggeweb og BIM2Share er det sikre valget

Byggeweb og BIM2Share benyttes på flere prosjekter i Norden enn for noen annen leverandør. Mer enn 150.000 prosjektbrukere i 7000 virksomheter har valgt oss som sin foretrukne samarbeidspartner.

Hver dag beviser vi sammen med våre kunder at våre digitale verktøy skaper direkte verdier for våre kunder - enten i form av reduserte kostnader, effektivitet, ressursoptimalisering, standardiserte arbeidsprosesser eller bedre deling av kunnskap. Sammen gir det optimal, digital styring av prosjekter og eiendomsporteføljer