Logo

Hvorfor kurs?

God opplæring bidrar til økt produktivitet, kvalitet og bedre samhandling ved bruk av våre løsninger, da prosjektene i dag krever større presisjon og bedre kontroll.

Kursholdere

Våre kursholdere har god teknisk kompetanse og bred erfaring i bygg- og anleggsbransjen, samt vant med ulike kundegrupper og arbeidsmetoder.

Om kursene

Vi tilbyr et variert kursutvalg i Byggeweb sine produkter samt BIM2Share sine egne løsninger. Kursene er egnet for alle prosjektmedlemmer og tilpasses etter brukernivå og behov.

Våre oppstartspakker for de ulike produktene inkluderer det du trenger for å komme godt i gang med prosjektet og inkluderer opplæring av produktene.

Image

Byggeweb Prosjekt

Standard brukerkurs

Opplæring i standard funksjonalitet i Byggeweb Prosjekt samt en innføring av alle produktene.

Inkluderer kursoppgaver og tilgang til eget demoprosjekt.

Rolleworkshop

Tilpasset kurs for kunder som ønsker standardiserte oppsett og arbeidsmetodikker til sine prosjekter.

Inkluderer kursoppgaver og tilgang til eget demoprosjekt.

Administratorkurs

For prosjektadministrator som skal administrere brukere og rettigheter i prosjektet.

Inkluderer kursoppgaver og tilgang til eget demoprosjekt

Workshops

I tillegg til standard kurs i Byggeweb Prosjekt leverer vi workshops og oppstartspakker til alle produkter som hjelper deg godt i gang.

Byggeweb Prosjekt
 

Et kort oppstartsmøte/opplæring i løsningen.

 

Etablering av prosjekt.

 

Opprettelse av brukere og rettigheter.

Byggeweb Capture
 

Etablering av oppsett, med lokasjoner.

 

Opprettelse av brukere og rettigheter.

 

Et kort oppstartsmøte/opplæring i løsningen.

Arbeidsflyt
 

Tilrettelegging av behov. 

 

Etablering av flyter og oppsett. 

 

Forankring av etablerte flyter og oppsett. 

AutoDelivery
 

Et kort oppstartsmøte/opplæring i løsningen.

 

Bistand ved første leveranse (for leverandør).

 

Bistand ved første mottak/kontroll (for Byggherre).

Kommentering & Signering
 

Et kort oppstartsmøte/opplæring i løsningen.

 

Etablering av oppsett.