Logo

BIM2Share kan levere det du trenger

BIM står for Bygnings Informasjon Modellering, og representerer en stadig vanligere metode å prosjektere i. BIM er en metode som mange allerede benytter, og som alle i fremtiden må forholde seg til. Prinsippet er at alle involverte parter kommuniserer all byggingsrelatert informasjon på et felles utvekslingsformat uavhengig av hvilken programvare du har, og gjerne inn mot en felles bygningsinformasjonsmodell (BIM).

Vi ønsker å dele vår kompetanse ved å hjelpe våre kunder i å velge en strategi for BIM, gjennomføre denne, og høste faktiske gevinster av å benytte BIM. Alt tilpasset organisasjonens ambisjon, kapasitet og kompetanse.

Kompetanse:

Kompetansen bedriften innehar er en samling av utvikling og koordineringskompetanse under prosjekt i bygg og anleggsbransjen. Det er utviklingskompetanse innen CAD (Autodesk/IFC/BCF etc) og praksis i prosjekt som BIM-koordinator/tekniker.

 

BIM-teknikere/-koordinatorer med god forståelse av relevant arbeidsmetodikk og prosesser innen bruk av modell, de tekniske utfordringene rundt modellering og nødvendig tverrfaglig samspill.

 

BIM/CAD utviklingskompetanse (Autodesk, IFC). Sterk kompetanse innenfor implementering og bruk av Autodesk sin programvare og egen utvikling.

 

Mesterbrev og ingeniørutdanning innen bygg og anlegg. Det innebærer forståelse av byggeprosessen og kundenes behov på byggeplassen.

Tjenester:

 
Konsulent & Rådgivning BIM

Hvilke muligheter ved BIM vil din bedrift kunne dra nytte av? Valg av programvare, løsninger, arbeidsmetodikk og gjennomføringsplaner.

Ved behov utover standard kurs og workshop, relatert til kundens BIM-prosjekt. Eksempelvis implementering av AutoDesk-verktøy, opplæring, råd og anbefalinger, bruk og utnyttelse, berikelse, sammenstilling og kontroll av modellen, overføring av modell til arkiv og FDV etc.BIM/CAD Manual – tilpasset bedriften fra mal oppsett

 
BIM-Koordinering

Dette er helt nødvendig for å lykkes med BIM i et prosjekt. BIM-Manual, gjennomføringsplan, koordinering av rådgivere og overordnet kontroll av modellkvalitet og struktur.

 
BIM/CAD Manual – tilpasset bedriften fra maloppsett.

Ved bruk av BIM2Share AS sin bedriftilpassede BIM-manual vil de prosjekterende jobbe etter spesifikke regler som er unisont for prosjektgruppen.
Formålet med denne BIM- og DAK-manualen er å standardisere modelleringssinformasjon og forbedre elektronisk datadeling mellom disipliner.

Image