Logo

BIM2Share AutoDelivery er en tilleggsmodul for automatisk sjekk og kvalitetssikring av filer ved leveranser i Byggeweb Prosjekt. Prosjektdeltakerne kan bearbeide og lagre sine filer lokalt på egen PC/bedriftens server, prosjekthotellet eller BIM-server.

AutoDelivery gir store tidsbesparelser i leveranse av filer/dokumenter og dermed reduserer kostnaden i et prosjekt. I tillegg sørger AutoDelivery for at filer og metadata leveres korrekt i henhold til dokumentplanen i prosjektet.

Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt
Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt
 

Kobling med BIM2Share/Byggeweb Prosjekt

 

Enkelt brukergrensesnitt

 

Automatisk leveranse

 

Mer effektiv arbeidsmetodikk

 

Store tidsbesparelser i leveranse og kontroll

 

God kvalitetssikring, unngå feil i filleveranser

Lever raskere og med høyere kvalitet

Kontrollrapport med feil og avvik
Kontrollrapport
Feil i revisjon og dokument.nr blir ikke levert
Avvik markeres både i rapport og i bilde
Direkte tilbakemelding pr e-post
Tilbakemelding via e-post med skjermdump og markert avvik

For eksempel

Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt

Kontroll av tittelfelt (lokale filer) og dokumentplan

Kontrollrapport med feil og avvik

Feil i revisjon og dokumentnr. blir ikke levert

Direkte tilbakemelding via e-post

Bedre kvalitet i prosjektet og senere drift

Hva sier kundene?

Bruk av AutoDelivery fører til betydelige besparelser i tid ved filleveranser til prosjekter. Kontrollrapporten gir "grønt flagg" for typisk 90 % av filene, og disse filene må jeg ikke sjekke i det hele tatt lenger.

Jeg sjekker kun de filer/metadata som er markert "gule" eller "rød", og ser med en gang om feilen ligger i Dokumentplanen eller i tegningen. Kvaliteten på filleveransene blir høyere med riktige metadata.

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
Morten Lycke, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Bruk av AutoDelivery har gitt oss tidsbesparelser på minst 80 % i forbindelse med sjekk av enkeltdokumenter. I tillegg har kvaliteten økt vesentlig på våre leveranser.

Opplevelsen av å bruke et verktøy som er tilpasset leveransen er god, og har bidratt til fokus på standardisering, automatisering og effektivisering.

Rambøll Norge AS
Jostein Larsen, Rambøll Norge AS

AutoDelivery bidrar til strukturert og ryddig leveranse samt at løsningen ivaretar både avsender og oppdragsgiver på en meget god måte.

Cowi AS
Bård Johan Øyen, Cowi AS