Logo

BIM2Share AutoDelivery er en tilleggsmodul for automatisk sjekk og kvalitetssikring av filer ved leveranser i Byggeweb Prosjekt. Prosjektdeltakerne kan bearbeide og lagre sine filer lokalt på egen PC/bedriftens server, prosjekthotellet eller BIM-server.

AutoDelivery gir store tidsbesparelser i leveranse av filer/dokumenter og dermed reduserer kostnaden i et prosjekt. I tillegg sørger AutoDelivery for at filer og metadata leveres korrekt i henhold til dokumentplanen i prosjektet.

Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt
Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt
 

Kobling med BIM2Share/Byggeweb Prosjekt

 

Enkelt brukergrensesnitt

 

Automatisk leveranse

 

Mer effektiv arbeidsmetodikk

 

Store tidsbesparelser i leveranse og kontroll

 

God kvalitetssikring, unngå feil i filleveranser

Lever raskere og med høyere kvalitet

Kontrollrapport med feil og avvik
Kontrollrapport
Feil i revisjon og dokument.nr blir ikke levert
Avvik markeres både i rapport og i bilde
Direkte tilbakemelding pr e-post
Tilbakemelding via e-post med skjermdump og markert avvik

For eksempel

Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt

Kontroll av tittelfelt (lokale filer) og dokumentplan

Kontrollrapport med feil og avvik

Feil i revisjon og dokumentnr. blir ikke levert

Direkte tilbakemelding via e-post

Bedre kvalitet i prosjektet og senere drift

Hva sier kundene?

Bruk av AutoDelivery fører til betydelige besparelser i tid ved filleveranser til prosjekter. Kontrollrapporten gir "grønt flagg" for typisk 90 % av filene, og disse filene må jeg ikke sjekke i det hele tatt lenger.

Jeg sjekker kun de filer/metadata som er markert "gule" eller "rød", og ser med en gang om feilen ligger i Dokumentplanen eller i tegningen. Kvaliteten på filleveransene blir høyere med riktige metadata.

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
Morten Lycke, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

Bruk av AutoDelivery har gitt oss tidsbesparelser på minst 80 % i forbindelse med sjekk av enkeltdokumenter. I tillegg har kvaliteten økt vesentlig på våre leveranser.

Opplevelsen av å bruke et verktøy som er tilpasset leveransen er god, og har bidratt til fokus på standardisering, automatisering og effektivisering.

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
Jostein Larsen, Rambøll Norge AS