Logo

Byggeweb og BIM2Share benyttes på flere prosjekter i Norden enn for noen annen leverandør. Mer enn 150.000 prosjektbrukere i 7000 virksomheter har valgt oss som sin foretrukne samarbeidspartner.

Hver dag beviser vi sammen med våre kunder at våre digitale verktøy skaper direkte verdier for våre kunder - enten i form av reduserte kostnader, effektivitet, ressursoptimalisering, standardiserte arbeidsprosesser eller bedre deling av kunnskap. Sammen gir det optimal, digital styring av prosjekter og eiendomsporteføljer.

Samspillet på tvers med integrerte plattformer og løsninger som sikrer gjenbruk av data mellom ulike faser, aktører og løsninger er hovedfokus til BIM2Share.

BIM2Share fokuserer på å få de beste løsninger til å spille sammen ved at data kan søkes, samhandles, gjenbrukes og rapporteres på tvers av kilder og systemer.

Se mer om BIM2Share Samhandlingsplattform.

Referanser

Eksempler på kunde/kundeprosjekter som benytter samhandlingsløsninger fra BIM2Share AS:

 

Bane NOR:
Bane NOR valgte i 2015 BIM2Share AS som leverandør av deres nye samhandlingsløsning eSAM. Løsningen består av programvare utviklet av Byggeweb (RIB Software AG) og BIM2Share AS, som er tilpasset kundens prosjektmetodikk og øvrige systemportefølje. I 2021 benytter over 400 prosjekter i Bane NOR eSAM, og det er dokumentert store besparelser og effektivitetsgevinster gjennom bruk av løsningen.
Les mer.

 

Vegprosjekter (Statens Vegvesen):
I bla. prosjektene E16 Bergen–Voss (strekning Arna–Stanghelle), Bypakke Harstad og E6 Helgeland benyttes Byggeweb- og BIM2Share-løsninger. Løsningene brukes til dokumenthåndtering, samhandling, og til å registrere ute i felt med bilder og knytning mot kart og tegning.

 

Private byggherrer
BIM2Share programvare er optimalisert for å støtte byggets livssyklus, i alle faser. Flere private aktører som Smedvig Eiendom, OBOS Eiendom, Tine Meierier og Bonava Norge kjører sine prosjekter i Byggeweb. Som eier av bygget, nyter de også godt av å eie all dokumentasjon og historikk, som kan gjenbrukes i senere faser eller andre prosjekter.

 

Rådgivere:
De fleste rådgivere benytter Byggeweb og BIM2Share-applikasjoner på kontrakter inngått av byggherrer eller entreprenører.

 

Flyplasser (Avinor):
Bergen hovedflyplass, Flesland terminal 3, benytter Byggeweb og BIM2Share-løsninger, bla. Byggeweb Prosjekt med mer enn 500 brukere og apper i felt for registrering av feil & mangler, avvik og reklamasjoner med bildetaking og knytning mot kart og tegning.

 

Statsbygg/NIH:
NIH (Norges Idrettshøgskole) benytter Byggeweb videre som Arkivløsning etter at Statsbygg gjennom prosjektering og byggefasen høstet gode erfaringer med Byggeweb Prosjekt og Byggeweb Capture. BIM2Share har gjennom årene hele tiden hatt 5-10 aktive prosjekter løpende med Statsbygg og samarbeidende entreprenører. I dag bla. UIA, Campus Kristiansand og Høgskulen på Vestlandet - HVL.

 

Fylkeskommuner og Kommuner:
Flere fylkeskommuner og kommuner benytter løsninger fra BIM2Share.
Dette inkluderer også flere avtaler inngått i 2021 på BIM2Share Hub.

 

Entreprenører:
BIM2Share har firmaavtaler med flere av de største entreprenørene i Norge, og løpende prosjektavtaler med 6 av de 10 største entreprenørene i Norge: Kruse Smith, Veidekke, Backe-gruppen, AF-gruppen, JM, NCC m.fl.

Referanser oppgis på forespørsel

Hvorfor velger de største byggherrer og entreprenør løsninger fra BIM2Share AS?

Hvorfor benyttes Byggeweb- og BIM2Share-løsningene på de største flyplass, sykehus og andre landbaserte byggeprosjekter?

Hvorfor valgte Jernbaneverket i 2015 etter en omfattende anbudsprosess løsninger fra BIM2Share AS til sine utbyggingsprosjekter?

Stikkord er:

Beste totalløsning

Effektiv dataflyt

Fokus på funksjonalitet utelukkende for bygg- og anlegg

Brukervennlighet

Samspill med andre løsninger gjennom API/Webservice

Høy sikkerhet og beste oppetider

BIM-fokus

Et selskap som leverer den beste kompetanse og fagkunnskap