Logo
Jarle Braathen
Jarle Braathen Daglig leder

BIM2Share leverer en Hub samhandlingsplattform med BIM-server og modell-viewer.

Samhandlingsplattformen er BIM-sentrisk og understøtter API/mellomvare for integrering av applikasjon er på tvers; visning av data/rapportering fra ulike kilder/systemer i Dashboard og med mulighet for lagring av data i ulike databaser (SharePoint, Autodesk Construction Cloud (ACC), Byggeweb etc.).

BIM2Share modell-viewer er basert på HOOPS fra Tech Soft 3D, med visning på alle plattformer (PC, nettbrett, mobil).
Løsningen støtter svært mange formater, deriblant de ofte brukte formatene .ifc, .rvt, .nwd, .bcf og .dwg.

BIM2Share Dokument- og BIM-server er etablert som en mellomvare løsning med rik funksjonalitet for å kunne integrere ulike løsninger, vise, søke, filtrere og rapportere data fra ulike kilder og lagre data i ulike databaser og systemer.

Mellomvaren har

 

Funksjonalitet og API som gjør integrasjon og utvikling gjenbrukbart mellom applikasjoner og leverandører.

 

Nødvendig funksjonalitet for å knyttes opp mot ulike databaser slik at kundes data kan ligge i deres egen SharePoint, i eget fagsystem, i ACC eller i andre kilder med åpent API.

 

Et kraftig API som gjør at 3. parts leverandører kan benytte BIM-server som master for tegninger og modeller, og dermed sikre å vise og hente ut korrekte areal og romdata.

 

Funksjonalitet bygget som komponenter som kan benyttes inn i 3. parts leverandør løsninger, eksempelvis BIM2Share modell viewer eller opplastingsfiltre mot SharePoint.

BIM2Share har utviklet en metodikk/prosess for bruk av modellen (BIM) gjennom byggets livsløp:

 

BIM-krav/regelsett fra BIM-manual/Building Smart-klassifikasjoner sjekkes direkte mot BIM-filen og avvik vises i rapport og meldes tilbake – med BIM2Share Hub Validator.

 

FDV-innsamling mot eller uten modell settes opp med obligatoriske felter, klassifisering (NS 3451, NS 3456, TFM/NS 3457-7) og kan inkludere TFM (3457-7) tagging mot modell.

 

BIM-filer med egenskapsdata, korrekte areal, rom og objektdata er tilgjengelig i BIM2Share BIM-server, evt. i andre kilder som SharePoint, ACC etc. støttet som lagringsmedium.

 

Uttrekk av romdata, arealer og objekter fra BIM-server til bruk i drift, hentes via API til FDV-systemene (flere systemer er integrert og andre leverandører jobber med integreringen).

 

BCF-kommentering/rødmerking kan benyttes mot modell/tegning fra fagsystemet, eksempelvis ved feil på renholdsplaner.

 

IFC/RVT tilbakeskriving til modell inkludert data fra fagsystemer/strukturelle data.

 

BIM-modellen som bærer av informasjon gjennom hele livsløpet

BIM2Share med FDV-partnere leverer løsninger som kan benyttes gjennom livsløpet med modellen (BIM) som bærer av informasjon - fra planlegging til drift.

Eksempler som illustrerer bruken av modellen (BIM):

 

Prosjektert modell levert i prosjekthotellet.

 

Validering av modell (IFC eller Revit) ift. krav/regelsett med avviksrapport.

 

FDV-innsamling mot modell – iht. NS 3456 og NS 3451, TFM (NS 3457-7) tagging mot objekter

 

BIM-server som master for modell/tegning – med visning av FDV-data mot modell.

 

Meldingsfunksjon med BCF-kommentering mot modell.

Prosjektert modell levert i prosjekthotellet
Illustrasjon: Hub Prosjekt med listevisning av filer i BIM-server. IFC fil åpnet i eget vindu.

Validering av modell (IFC eller Revit) ift. krav/regelsett med avviksrapport
Illustrasjon: Hub Validator sjekker IFC klassifikasjonene (krav/regler) mot den faktiske modellen.

FDV-innsamling mot modell –
iht. NS 3456 og NS 3451, TFM (NS 3457-7) tagging mot objekter.
Illustrasjon: Hub FDV-innsamling mot modell, knytning mot TFM kode. Dokumentasjon knyttes til BIM-objektet.

Illustrasjon: Hub FDV-innsamling – opplastingsoppdrag mot valgt bygningsdel (NS 3451) med obligatoriske felter for
FDV-dokumentasjonstyper (NS 3456) og Produsent. Informasjon som finnes i modellen ekstraheres automatisk.

BIM-server som master for modell/tegning – med visning av FDV-data mot modell
Illustrasjon: FDV-data kan vises rett i tegning/modell – rom/areal og objektdata hentes via API til FDV-system.
Leietaker, romfunksjoner, avvik, renholdssoner etc. fra FDV-systemet vises direkte i tegning/modell.

Meldingsfunksjon med BCF-kommentering mot modell
Illustrasjon: Kommentering/rødmerking kan gjøres mot modell i BCF. Det kan defineres en flyt i tidslinje med flere aktører.