Logo

BIM2Share Extended Workspace er en klient som fungerer som en portal som samler prosjektets filer og modeller i et felles grensesnitt, uavhengig av lagringssted.

Løsningen gir brukeren mulighet til å jobbe mot både Byggeweb og lokal server/PC i samme grensesnitt. Status hvor siste oppdaterte filer finnes vises direkte og det er enkelt å synkronisere filer og fildata uavhengig av lagringssted.

Flere kunder gir tilbakemelding om at verktøyet gir en felles forståelse og bedre samarbeid mellom aktørene i prosjekter, noe som gir effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader. Konseptet bygges rundt en felles datamodell for både filer og BIM som alle aktører i byggeprosessen kan nå gjennom enkle grensesnitt og verktøy.

 

Full dra/slipp funksjon

 

Søkemotor til prosjektets filer

 

Grafisk visning av filer og metadata

 

Dele/importere mappestruktur, med eller uten filer

 

Full styring på fildelingen mellom lokale filer og Byggeweb

 

Oppfølging av filer og bruken av filen (historikk på forhåndsvalgte filer)

 

Visuell visning (Et symbol) om man har siste revisjon lokalt eller på Byggeweb

Mange muligheter

Pil- og mappeforklaring

Ingen pil ned
og grønn pil opp

Filen finnes kun i Byggeweb Prosjekt.

Grønn pil ned
og ingen pil opp

Filen finnes kun lokalt.

Grønn pil ned
og grønn pil opp

Filversjonen i Byggeweb Prosjekt og lokalt er identiske.

Grønn pil ned og rød pil opp

Filen med den nyeste tiden er lokal, filene lokalt og på Byggeweb Prosjekt er ikke identiske.

Rød pil ned og grønn pil opp

Filen med den nyeste tiden er i Byggeweb Prosjekt, filene lokalt og i Byggeweb Prosjekt er ikke identiske.

Blå og gul mappe

Mappen er delt. Finnes både lokalt og på Byggeweb.

Gul mappe

Mappen er bare på Byggeweb.

Blå mappe

Mappen er bare lokal.

Hva sier kundene?

Vi er kjempefornøyd med Byggeweb Extended Workspace, spesielt brukergrensesnittet som gjør at man kan jobbe enda mer effektivt. Vi får direkte versjonsstatus på lokale filer og de som ligger på Byggeweb.

Image
Prosjektleder Torbjørn Øverland, Porsgrunn kommune

BIM2Share Extended Workspace har glimrende funksjonalitet, verktøyet er spesielt nyttig i forbindelse med endringskontroll av dokumenter.

Extended Workspace gjør det enklere å laste opp og ned filer, for det gir deg en lettfattelig fremstilling og sammenligning av filer og versjoner, og hvor de ligger.

Image
Gunnar Skeie, Kruse Smith