Tjenester

BIM2Share leverer en rekke tjenester for å bistå våre kunder i deres prosjekter og for å understøtte de software løsninger som selskapet leverer.

 


BIM2Share leverer tjenester normalt etter medgått tid og følgende timesatser per. 1/9-16:

 
Prosjektstøtte, rådgivning, prosjektledelse, utvikling og øvrige konsulenttjenester: kr 1270,-/time
 
Datafangst og digitaliseringstjenester: kr 800,-/time
 
Kurs, Oppstartsmøte Byggeweb samt priser for Capture-oppsett har egne satser


Tillegg for reise/reisetid beregnes etter statens standard satser.