Logo

Hub Validator er et kraftfullt verktøy som gir brukerne muligheten til å validere IFC-filer i henhold til tilpassbare regelsett basert på IDS (Information Delivery Specification), mvdXML (Model View Definition XML) eller egendefinerte BIM-krav.

Ved å dra nytte av IDS- eller mvdXML-baserte regelsett kan brukere skreddersy valideringsprosessen etter spesifikke behov, bransjestandarder eller prosjektkrav. Dette gir en fleksibel og tilpasningsdyktig tilnærming som sikrer at IFC-modellene er i samsvar med gjeldende standarder og spesifikasjoner. Disse valideringsformatene er buildingSMART standardformater for validering av IFC-filer. Dette verktøyet er designet for å sikre overholdelse av bransjespesifikke standarder og krav, og for å oppnå høy kvalitet og nøyaktighet i modelleringen.

IDS er bransjens nyeste og anbefalte format for validering av informasjonskravet til IFC-filer.
Les mer om IDS og mvdXML hos buidlingSMART.

Hvis det ikke er ønskelig å benytte IDS eller mvdXML kan brukeren opprette sine egne krav under BIM-krav, som er en selvstendig komponent under Hub Validator. Med Hub Validator kan brukerne enkelt opprette egendefinerte regelsett, tilpasse og administrere regelsettene sine for validering av IFC-filer rett i BIM2Share Hub.

 

Intuitivt brukergrensesnitt

 

Mer effektiv arbeidsmetodikk

 

Kostnadsbesparende

 

God kvalitetssikring

Import av regelsett:
Brukere kan importere regelsett basert på IDS eller mvdXML for å dekke spesifikke krav og standarder.
(Ved hjelp av 3. partsløsninger kan det defineres og tilpasses regelsett som kan lastes opp i løsningen og benyttes av brukere)

Egendefinerte regelsett:
Brukere kan opprette sine egne krav under BIM-krav, som er en selvstendig komponent under Hub Validator. Her kan brukeren opprette regelsett direkte i løsningen, som kan sjekkes opp mot IFC-filer.

Automatisk validering:
Verktøyet utfører automatisk validering av IFC-filer i henhold til de konfigurerte regelsettene, og gir brukerne detaljerte rapporter om eventuelle brudd eller feil.

Rapportgenerering
Det tilbyr omfattende rapporter som tydelig identifiserer brudd på reglene og gir detaljert informasjon for feilsøking og korreksjon. Det er også mulig å opprette BCF basert på objekter som ikke har bestått validering.
BIM Collaboration Format (BCF) er en buildingSMART-standard, som gjør det mulig å kommunisere og samhandle direkte i en BIM-modell.

Intuitivt brukergrensesnitt:
Et brukervennlig grensesnitt gjør det enkelt å opprette, administrere og kjøre valideringsprosessen, selv for brukere uten dyptgående teknisk kunnskap om IFC-spesifikasjoner.

Fleksibilitet og skalerbarhet:
Verktøyet tilpasser seg en rekke bruksområder, fra små prosjekter til store, komplekse bygningsinformasjonsmodeller (BIM), og kan utvides for å støtte nye standarder og krav over tid.

Økt kvalitet

Med Hub Validator kan brukerne sikre at deres IFC-modeller er korrekte, konsistente og i samsvar med de nødvendige standardene og kravene. Enten det er innen arkitektur, ingeniørfag, byggebransjen eller anleggsprosjekter, gir dette verktøyet en pålitelig og effektiv løsning for validering av IFC-filer.

Rapport fra IDS-sjekk med markering i modell

Funksjoner

  • Opprett oppsett for hva som skal valideres, f.eks. for de enkelte fag.
  • Valideres mot gjeldende IFC-schema og eventuelt spesifikt innhold i modell.
  • Aktører og brukere – Tilganger skilles på hvem som kan lage oppsett og hvem som kan validere modeller.
  • Rapporter – Hent ut rapporter over status for gjennomført validering.
Egendefinert sjekk av IFC-modell med visning av dører med manglende brannklasse.

Kom i gang i dag!

Ønsker du å prøve BIM2Share Hub Validator?
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon ved å bruke skjemaet under, eller send oss en e-post.