Logo

BIM2Share AutoSync benyttes i mange prosjekter for automatisk synkronisering av filer og fildata, mellom ulike servere, lokasjoner og aktører i bygg- og anleggsprosjekter. Kunder benytter løsningen for å sikre at alle fildata automatisk og fortløpende synkroniseres mellom de ulike parter i et byggeprosjekt. Løsningen ivaretar behovet for å synkronisere data fra ulike løsninger og formater, og vil utvide eksempelvis en Revit-server løsning som kun synkroniserer Revit filer.
Løsningen er også tatt i bruk på samferdselsprosjekter fra 2018.

Synkroniseringsmodulen sikrer synkronisering (opp og/eller nedlastinger) av data mellom Byggeweb Prosjekt og andre servere. Det kan settes opp synkroniseringsjobber mot flere servere

Løsningen vil sjekke filene binært og vil kun laste opp/ned filer med endringer. Det er mulig å velge synkronisering av kun bestemte mapper og filer. Det genereres en logg etter hver synkronisering for feilsjekking/kvalitetetskontroll

Synkroniseringsløsningen kan settes opp til å kjøre ved bestemte tidsintervaller, for eksempel kl. 03.00 hver natt. Det er også mulig å starte synkroniseringen manuelt når som helst. Løsningen kan settes opp slik at også lokale filer på servere kan tas vare på for et antall versjoner, for eksempel 4, og at tidligere filer slettes automatiskerver, prosjekthotellet eller BIM-server. I tillegg kan BIM2Share Extended Workspace benyttes til automatisert innsamling og overføring av «AS Built» og FDV-dokumentasjon.

Bruker/rettighetsstyring samt versjoneringen definert i Byggeweb Prosjekt brukes videre i synkroniseringsløsningen.

BIM2Share AutoSync benyttes av flere kunder til å flytte filer mellom egen server og Byggeweb Prosjekt eller ved migrering og opprettelse av filer, mapper og undermapper i Byggeweb Prosjekt fra andre prosjekthotell.

 

Kobling med BIM2Share/Byggeweb Prosjekt

 

Synkroniseringsmodulen sikrer synkronisering av opp-/nedlastinger av data mellom Byggeweb og andre servere

 

Synkroniseringsløsningen kan settes opp til å kjøre ved bestemte tidsintervaller (for eksempel hver natt)

 

Løsningen kan sjekke filene binært og vil kun laste opp/ned filer med endringer

 

Mulig å velge synkronisering av kun bestemte mapper og filer

 

Det genereres en logg etter hver synkronisering for feilsjekking/kvalitets-kontroll. Loggen kan mottas pr. e-post

 

Enkelt brukergrensesnitt

Synkronisering av prosjektservere med BIM2Share AutoSync



Serveroppsett med bruk av BIM2Share AutoSync i prosjektet "Nytt Østfoldsykehus" (Ill: COWI)

Fornøyd kunde:
COWI og Nytt Østfoldsykehus

BIM2Share leverte samhandlingsløsninger, Byggeweb, drifting av Revit Server og BIM2Share AutoSync i perioden 2011-2016 for prosjektet Nytt Østfoldsykehus.

Underveis i prosjektet uttalte Ingrid Alvsåker, IT-koordinator fra COWI seg om løsningene og hvordan det fungerte:
– En PC på prosjektkontoret gjør automatisk synkronisering for oss hver natt, slik at alle data er oppdatert hver morgen.

Dette er en veldig grei og fleksibel løsning. Synkroniseringsløsningen gir oss stor gevinst i form av mye manuell tid spart.

BIM2Share, som også driftet denne tekniske løsningen for Nytt Østfoldsykehus, kjørte gjennom ca. 30.000 tusen filer hver natt for å synkronisere prosjektdataene. Alvsåker fikk automatisk rapportering om synkroniseringen og kunne eventuelt gjøre korrigerende tiltak.

– Med Byggeweb kan vi synkronisere mot prosjektserveren og på den måten gjøre modellene og andre prosjektdokumenter tilgjengelig for alle som ikke har sitt daglige virke på prosjektkontoret, fortsetter Alvsåker. – For eksempel har COWI tre kontorer i landet som jobber på prosjektet. De kan dermed laste ned sine fagmodeller fra Byggeweb på portalen og jobbe lokalt på disse.

– Revit Serveren er også til uvurderlig hjelp. BIM2Shares tilbud om sette opp og drifte denne i en NATO-sertifisert fjellhall i Gjøvik, har vært meget vellykket. Selve løsningen er genial. De prosjekterende kan sitte hvor som helst og jobbe mot samme sentralfil.