Logo

BIM2Share Hub Eiendom representerer løsninger/moduler for byggherren benyttet i driftsfasen. Løsningen inkluderer følgende moduler:

 

B2S Hub FDV-Innsamling – innsamling av FDV-dokumentasjon

 

B2S Hub Grafikk – smart funksjonalitet for håndtering av data/informasjon i tegninger og modeller inkludert Viewer for tegning/modell (IFC, RVT, DWG, BCF, PDF m.fl.)

 

B2S Hub Annotering (BCF) – oppgaver/kommentering mot tegning/modell

 

B2S Dokument- og BIM-server – inkludert Hub Eiendom API/Mellomvare som integrator mot FDV-systemer etc.

B2S Hub FDV-Innsamling

 
Innsamling av FDV-dokumentasjon

FDV-innsamling mot eller uten modell settes opp med obligatoriske felter, klassifisering (NS 3451, NS 3456) og kan inkludere TFM (NS 3457-7) tagging mot modell.

Eksempelet under viser en kryssliste for FDV-dokumentasjon for bygningsdeler iht. NS 3456. Malene kan tilpasses / settes opp for hver enkelt kunde eller prosjekt:

Planlegging av leveranser for FDV-dokumentasjon

Automatisk levering og kontroll av FDV-dokumentasjonen

Avvik mellom planlagte leveranser og faktisk leverte dokumenter

Tiltak med etablering av oppgaver for mangelfull levering og oppfølging mot leverandører

Elektronisk godkjenning av FDV-dokumentasjonen - Dokumenter, tegninger og modeller

Tilgjengelighet og bruk av FDV-dokumentasjonen fra mottak til videre driftsfase

Planlagt FDV-innsamling
Kryssliste med planlagt FDV-innsamling
Levert dokumentasjon
Levert dokumentasjon iht. kryssliste

FDV-Innsamlingen starter med planlegging av type dokumentasjon som skal leveres mot de ulike bygningsdeler:

Kryssliste med definerte opplastingsoppdrag.
Illustrasjon: Opplastingsoppdrag definert for bygningsdel 244 Vinduer, dører, foldevegger med krav til dokument typer som skal leveres.

Opplastingsoppdraget sendes på e-post til mottaker med lenke til opplasting.
Avsender kan velge obligatoriske og/eller valgfrie felter som må fylles ut før levering.

Opplastingsoppdrag fra lenke i e-post
Illustrasjon: Ved aktivering av lenke i e-post vises opplastingsvinduet med krav til hva som skal leveres; her er 5 dokumenter med 2 felter automatisk utfylt fra avsender, andre felter er valgfrie eller obligatoriske.
Status på leverte/ikke leverte dokumenter
Illustrasjon: Skjermbildet viser leverte dokumenter (2 markert med grønt) og manglende dokumenter enda ikke levert.

FDV-dokumentasjon kan leveres uten modell eller mot modell. Ved tilknytning mot BIM-objekter i modellen vil informasjon som allerede er i modellen kunne automatisere utfyllingen.

FDV-innsamling mot modell – iht. NS 3456 og NS 3451, TFM (NS 3457-7) tagging mot objekter:

Hub FDV-Innsamling mot modell
Illustrasjon: Hub FDV-Innsamling mot modell, her vist med knytning mot TFM kode. Dokumentasjon knyttes til BIM-objektet.

Løsningen har kraftige funksjoner for å navigere, søke og finne filer og informasjon.
Velg metadatafelter, endre rekkefølge og «mappestruktur» genereres automatisk.

Mappestruktur ut fra metadata på filer

B2S Hub Grafikk

 
Smart funksjonalitet for visning av data/informasjon i tegninger og modeller

BIM2Share Hub Grafikk er en enkel løsning for å håndtere og visualisere tegninger og modeller, samt illustrere data mot tegning/modell. Byggherren kan selv opprette egne datafelter (property sett) og visualisere disse i tegning/modell. Eksempelvis planlegging av flytteprosesser (hvem sitter hvor), bruk av utearealer (parkering, snømåking, plen klipping), brannplaner/rømningsplaner etc. API kan benyttes til å illustrere data i tegning/modell fra 3. parts systemer, eksempelvis FDV-data som romfunksjoner, leietakere, avvik, renholdsplaner etc.

Eksempel fra BIM2Share Hub Grafikk (visning av romfunksjoner/leietakere i tegning):

Visning av romfunksjoner/leietakere i tegning

I Hub Grafikk kan det også opprettes områdeplaner/brannplaner etc. med definerte rammer og symboler i skala/målestokk til utskrift/print:

Opprettelse av brannplan

Ved integrasjon mot 3. parts løsninger, kan data fra disse vises direkte i modell/tegning.
Data kan via API hentes fra modell/registre. Dette kan være properties som ligger i modellfilen (arealer, romdata, utstyrsdata etc.) eller andre metadata som er tilknyttet modell lagt inn manuelt eller hentet fra andre systemer/registre via lookup-funksjonen/API. Det er etablert funksjonalitet for å vise FDV-data rett i tegning (.dwg) eller modell (IFC, .rvt) ved API integrasjon mot FDV-systemer (Facilit FDVU og Datec CleanPilot).

Eksempler fra Facilit sin applikasjon FDVU BIM (med viewer fra BIM2Share), eksempelet viser FDV-data fra FDV-systemet illustrert mot tegning/modell:

BIM2Share Hub Grafikk i Facilit FDVU BIM
Illustrasjon: Informasjon om romfunksjon i Facilit FDVU illustreres på plantegningen i B2S Hub Grafikk.
BIM2Share Hub Grafikk i Facilit FDVU BIM
Illustrasjon: Informasjon om symptomer på avvik i Facilit FDVU illustreres på plantegningen i B2S Hub Grafikk.

Eksempel fra Datec CleanPilot (med tegning/modell hentet fra B2S BIM-server):

Datec CleanPilot med BIM2Share Hub Grafikk

B2S Hub Annotering (BCF)

 
Oppgaver/kommentering mot tegning/modell

Kommentering gjøres direkte mot tegning og modell på tvers av fagområder i Hub Annotering (BCF). Alternativt kan BCF kommentering implementeres direkte i 3. parts applikasjoner som oppdaterer B2S BIM-server via API.

Eksempel på Kommentering mot tegning (.dwg):

2D DWG-tegning med kommentarer

Eksempel fra BIM2Share Hub Annotering; BCF-kommentering/rødmerking mot modell/tegning.

IFC-modell med kommentarer
Illustrasjon: Kommentering/rødmerking kan gjøres mot modell i BCF. Det kan defineres en flyt i tidslinje med flere aktører.
Kanban-brett med oppføringer fra BCF
Illustrasjon: BCF-flyt/oppføring/hendelse mot IFC modell. Bildet nederst viser Kanban og dynamisk dra/slipp mellom soner/statuser.

Hub Annotering (BCF) utføres direkte mot tegning eller modell, og oppføringer kan etableres på tvers av systemer, og som tillegg til tiltak/oppgaver/avvik som etableres direkte i FDV-systemet utenom tegning/modell.

Eksempel fra BCF Annotering i Datec CleanPilot som oppdateres automatisk mot BIM-server:

Overføring av BCF mellom Datec CleanPilot og BIM2Share Hub Annotering
Illustrasjon: Skjermbilde fra Datec CleanPilot som viser BCF Annotering for meldt avvik (rom som skal deles).

B2S Dokument- og BIM-server

 
Inkludert Hub Eiendom API og Mellomvare

BIM2Share Dokument- og BIM-server er etablert som en mellomvare løsning med rik funksjonalitet for å kunne integrere ulike løsninger, vise, søke, filtrere og rapportere data fra ulike kilder og lagre data i ulike databaser og systemer.

Det betyr at byggherrer som velger Hub Eiendom får inkludert API/funksjonalitet som tillater samspill og integrasjon mellom 3.parts løsninger (eksempelvis FDV-systemer). Dette vil igjen sikre at samme master data som arealer/romdata fra tegning/modell benyttes i alle løsninger, og at data fra ulike kilder kan sammenstilles og rapporteres på tvers.

 

Funksjonalitet og API som gjør integrasjon og utvikling gjenbrukbart mellom applikasjoner og leverandører.

 

Nødvendig funksjonalitet for å knyttes opp mot ulike databaser slik at kundens data kan ligge i deres egen SharePoint, i eget fagsystem (FDV-system), i ACC (Autodesk Construction Cloud) eller i andre kilder.

 

Et kraftig API som gjør at 3. parts leverandører kan benytte BIM-server som master for tegninger og modeller, og dermed sikre å vise og hente ut korrekte objekt, areal og romdata.

 

Funksjonalitet bygget som komponenter som kan benyttes inn i 3. parts leverandør løsninger, eksempelvis BIM2Share modell viewer eller opplastingsfiltre mot SharePoint.

B2S Dokument- og BIM-server med mellomvare

Kom i gang i dag - Book en uforpliktende demo

La oss vise deg hvor enkelt det er å komme i gang med en smart, digital prosjekthverdag!
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon i skjemaet under, og fortell oss gjerne kort om prosjektet ditt slik at vi kan skreddersy den beste løsningen for deg!