Logo

Etter endt bygging kan all historikk fra prosjektet oppbevares i Byggeweb Arkiv for framtidig dokumentasjon. I mange tilfeller kan veien til viktige dokumenter og versjoner være krevende, men med et digitalt arkiv er det mulig å arkivere, finne igjen og håndtere den samlede mengden dokumenter og tegninger fra et byggeprosjekt langt mer effektivt.

Versjons-/revisjonshåndtering

Versjons-/revisjonshåndteringen i Byggeweb sikrer at siste versjon/revisjon alltid ligger øverst. Men alle tidligere versjoner/revisjoner kan hentes fram og vises, evt. også med historikk om hvem som lastet opp filen og når dette ble gjort.

Grafiske viewere

Byggeweb Arkiv støtter visning av mer enn 200 formater direkte, inkludert IFC, dwg, dwf, pdf og office formater. En populær funksjonalitet blant Byggeweb Arkiv brukere er muligheten til å se endringer mellom versjoner/revisjoner grafisk.Skjermbilde fra Byggeweb: Sammenlikning av 2 versjoner av samme fil. Det nederste bildet viser i blått det som er likt, det i rødt er fjernet og det i grønt er lagt til.

Struktur for FDV-dokumentasjon

Normalt vil FDV-dokumentasjonen (produktdatablader og leverandørdata) bli levert i Byggeweb Prosjekt gjennom byggefasen. Mange kunder velger å legge dette i en mappestruktur inndelt etter bygningsdelstabellen (NS 3451). Standarden fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler, klassifisering, koding etc. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg.

Søk og navigering etter informasjon

FDV-dokumentasjon som produktdatablader kan finnes på gamle måten ved å klikke seg ned i mapper og undermapper i strukturen, ved søk i Byggeweb eller ved navigering i BIM-modellen med pek og klikk (sistnevnte krever applikasjonen BIM2Share Base i tillegg til Byggeweb Arkiv).

Ved å arkivere prosjektets materiale digitalt sikres man enkel adgang, kontroll og oversikt over alle data. Alt materialet som skal anvendes i forbindelse med drift, vedlikehold og bygningsendringer er fullt tilgjengelig for interne, samt også eksterne brukere om ønskelig. Med et veldokumentert arkiv står byggherren sterkt ved reklamasjoner og garantibefaringer, siden alt materialet ligger i strukturert digital form med historikk på alle handlinger.Skjermbilde fra Byggeweb: Grensesnitt som viser mappestruktur på venstresiden, filer i den valgte mappen i midten sammen med thumbnail (minibilde) av filen, og metadata på høyresiden.

Byggeweb Prosjekt kan enkelt omstilles til Byggeweb Arkiv. Det er også anledning til å opprette Byggeweb Arkiv for bygg/prosjekter som ikke benyttet Byggeweb Prosjekt. Merk at Byggeweb Arkiv er en dynamisk løsning, der man har full tilgang til å gjøre endringer, eksempelvis legge til FDV dokumentasjon, håndtere reklamasjoner, oppdatere dokumentasjon i henhold til endringer og så videre.

I tillegg kan det bestilles backup av all dokumentasjon på minnepenn.

 

Alle tegninger og dokumenter (alle versjoner/revisjoner) samlet og alltid tilgjengelig

 

Veldokumentert og sikkert datagrunnlag bl.a. ved reklamasjoner og garantibefaringer

 

Underlag for drifts- og vedlikeholdsplanlegging

 

Full historikk

 

Visning av 200 formater

 

Etablerte maler for beste praksis, struktur og oppsett

Vi er med hele veien

Hos BIM2Share har du som kunde en komplett organisasjon som står til disposisjon med et eneste formål: Å gi deg og ditt prosjekt verdi. Hos BIM2Share får du ikke bare programvare, men også en grundig implementering og god support til alle brukere. Med 850+ bygge- og samferdselsprosjekter årlig har vi rådgivningskunnskap som også bidrar til markedets beste løsninger.

Funksjoner i Byggeweb Arkiv

 • Enkel omstilling fra Byggeweb Prosjekt
 • Mulighet for å bruke egne arkivmaler
 • Opprettelse av komplett arkiv på under 5 min.
 • Fri organisering av materialet via egendefinerte mapper
 • Enkel tilkobling og vedlikehold av brukere
 • Brukere legges enkelt til i rettighetsgrupper
 • Mapperettigheter styres på gruppenivå
 • "Single logon" for alle brukere - kun et passord til alle arkiv
 • Mulighet for tildeling av tidsbegrenset adgang
 • Mulighet for kopiere rettigheter mellom brukere
 • Enkel oversikt over aktivitetsnivået i arkivet
 • Metadata følger den enkelte filversjonen
 • Redigering av metadata for flere filer samtidig
 • Mulighet for å sette krav til inntastning
 • Mulighet for godkjennelsesprosedyrer
 • Tre typer godkjennelsesprosedyrer
 • Enkel opp- og nedlastning av filer
 • Se alle hendelser på en enkelt fil
 • Mulighet til å låse filer for redigering
 • Se alle filens tilhørigheter i en visning
 • Se miniatyrbilde av filen
 • Se tidligere versjoner og sammenlign dem i tegningsleseren
 • Mulighet til å søke på alle metadata
 • Lagre ofte brukte søk og bruk dem igjen
 • Lag filtrerte visninger
 • Se siste oppdaterte filer
 • Overvåk bestemte mapper og filer, for umiddelbar varsling ved endringer
 • Mulighet til å gjenskape slettede filer fra papirkurv
 • Send beskjeder til utvalgte prosjektdeltakere, grupper eller eksterne
 • Oversikt over alle sendte og mottatte beskjeder
 • Tråden i en beskjedsrekke kan følges
 • Alle tråder kan også sees i en samlet oversikt for alle arkiv
 • Automatisk generert adresseliste med alle prosjektdeltakere
 • Eksterne kan legges til i adresselisten
 • Mulighet til å eksportere adresselisten til Excel
 • Mulighet til å samle alle relevante web-lenker for prosjektet
 • Det kan løpende bestilles backup av det man har adgang til i arkivet
 • Innlogging og data SSL-krypteres mellom brukeren og Byggeweb
 • Online veiledning til alle funksjoner

Et produkt i stadig utvikling

Byggeweb-produktene utvikles og forbedres hele tiden for å støtte deg og dine prosjekter med nye ønsker og krav kontinuerlig. BIM2Share har tett dialog og stor påvirkningskraft på utviklingen av produktet, og følger tett med bygg- og anleggsbransjen for å sikre at løsningen er best mulig for våre kunder.

Les mer om Byggeweb-releasene