Logo

Persondataforordning - GDPR

Persondataforordningen, Forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 for beskyttelse av persondata (General Data Protection Regulation) består av en rekke regler vedtatt i EU som skal beskytte persondataopplysninger. Det skjer gjennom en rekke skjerpelser som stiller nye og mer omfattende krav til hvordan data håndteres.

Persondataforordningen er gjldende for alle land som er medlem av EU, og vil også gjøres gjeldende i EØS. Den vil derfor gjelde som primær rettskilde ved behandling av persondata.

Hos BIM2Share og Byggeweb er du i trygge hender

Hos BIM2Share AS vet vi hvor viktig det er å leve opp til kravene i Persondataforordningen. Når våre kunder bruker BIM2Share sine applikasjoner, inkl. bla. Byggeweb og BIM2Share Hub, blir BIM2Share AS databehandler siden vi da behandler data på vegne av kunden. Rollen som databehandler tar vi seriøst og det er viktig for oss at vi lever opp til alle punkter i Persondataforordningen.

Det er også viktig for våre kunder at BIM2Share AS lever opp til dette og sikrer at de fortsatt kan bruke BIM2Share sine applikasjoner uten å komme i strid med forordningen. Med BIM2Share AS som samarbeidspartner og databehandler er du i trygge hender!

Krav om databehandleravtale

Når dataansvarlige benytter seg av en databehandler, skal man ifølge persondataloven inngå en skriftlig avtale med databehandleren i form av en databehandleravtale.

Vi har derfor utarbeidet en slik avtale som stemmer overens med persondataforordningens krav til inngåelser av databehandleravtaler. På denne måten er våre kunder som er dataansvarlige sikre på at deres behandling av personopplysninger lever opp til forordningens krav.
Formålet er å sikre at både våre kunder og vi opererer ut fra et avtalegrunnlag som understøtter GDPR.

Vi oppfordrer derfor alle våre kunder, som har en avtale med BIM2Share AS, å inngå en databehandleravtale.

Innsamling av data i andre systemer

Alle data som samles inn stemmer overens med persondataforordningens krav, og gjøres ikke uten brukerens samtykke. Dette kan være i forbindelse med support-henvendelser eller spørreundersøkelser. Data slettes etter bruk og ved avslutning av ev. tidsbegrenset bruk. En bruker kan henvende seg til oss og be om å få slettet personlige data innen rimelig tid. Firmaopplysninger som ikke inneholder spesifikke personlige data vil kunne bevares.

GDPR