Logo

BIM2Share Hub er navet i Samhandlingsplattformen og tillater visning og integrasjon mot ulike kilder og systemer.

Huben kan benyttes som et selvstendig verktøy med full dokument- og BIM-sentrisk støtte, eller vise dynamisk oppdatert informasjon fra Byggeweb direkte i løsningen.

Illustrasjon av BIM2Share Hub

 

Tilgang via dokumentasjon, modell (BIM) eller direkte i kartet

 

Egendefinert Dashboard med valgte widgets (vinduer); eksempelvis Modell, Dokumentasjon, Kart, Mine oppgaver, Økonomi/framdrift/status, Arbeidsordrer etc.

 

Smarte søk

 

Rapporter fra ulike systemer og kilder

 

Felles grensesnitt

 

Informasjon på tvers av faser

 

Åpen løsning

BIM2Share Hub er en integrert samhandlingsplattform som kan vise informasjon/applikasjoner i ulike vinduer (widgets) som dynamisk oppdateres. Et Dashboard kan benyttes for enkel oversikt og navigering for enkelt å jobbe med egne oppgaver og de moduler som ønskes:

Illustrasjon av BIM2Share Hub
Illustrasjon av BIM2Share Hub
Dokumentasjonsvinduet er dokket ut fra Dashboardet og vist i fullskjerm. Eksempelet viser navigering på ulike typer FDV informasjon (NS 3456), og at det kan settes opp situasjonsgrafer på alle metadata, her på NS 3456 kategorier og produsenter.
Dokumentasjonsvinduet er "dokket ut" fra Dashboardet og vist i fullskjerm.
Eksempelet viser navigering på ulike typer FDV-informasjon (NS 3456), og at det kan settes opp situasjonsgrafer på alle metadata, her på NS 3456 kategorier og produsenter.
Modellvinduet er dokket ut av Dashboardet og vist i fullskjerm. Eksempelet viser navigering i IFC modell, markering av søyler og alle objekter er vist isolert med skygge i IFC modell.
Modellvinduet er "dokket ut" av Dashboardet og vist i fullskjerm.
Eksempelet viser navigering i IFC modell, markering av søyler og alle objekter er vist isolert med skygge i IFC modell.

Kart med flere informasjonstyper

Kartet kan benyttes til navigering, og ulike informasjonstyper kan slås av og på i kartet. Eksempelet viser informasjon fra Capture (registreringer i felt), web-kameraer (kamera på byggeplass kan tilknyttes), NVDB (Norsk Vegdatabank) data, planer/dokumenter og modeller kan åpnes direkte fra kartet.
Kartet kan benyttes til navigering, og ulike informasjonstyper kan slås av og på i kartet. Eksempelet viser at informasjon fra Capture (registreringer i felt), web-kameraer (kamera på byggeplass kan tilknyttes), NVDB (Norsk Vegdatabank) data, planer/dokumenter og modeller kan åpnes direkte fra kartet.
Arbeidsdsflyt-vinduet er dokket ut av Dashboardet og vist i fullskjerm. Eksempelet viser ulike flyter og direkte åpning av Arbeidsflyt vinduet med oppføringer.
Arbeidsdsflyt-vinduet er "dokket ut" av Dashboardet og vist i fullskjerm.
Eksempelet viser ulike flyter og direkte åpning av Arbeidsflyt-vinduet med oppføringer.
Eksempelet viser registreringer gjort i felt med Byggeweb Capture, direkte åpning av Capture i eget vindu i Huben.
Eksempelet viser registreringer gjort i felt med Byggeweb Capture, og direkte åpning av Capture i eget vindu i Huben.
Eksempelet viser planlagt og levert dokumentasjon med frister og status.
Eksempelet viser planlagt og levert dokumentasjon med frister og status.

Tegnings- og modellviewer

BIM2Share leverer Tegnings- og modellviewer som er integrert mot BIM2Share Dokument og BIM-server. Løsningen er basert på Hoops fra Tech Soft 3D. Tegnings- og modellvieweren er uavhengig av Dokument og BIM-server.

BIM2Share er i tillegg til å ha en avtale og et utviklingssamarbeid med Tech Soft 3D, medlem av ADN (Autodesk Developer Network) hos Autodesk og medlem av ODA (Open Design Alliance). Det benyttes tolker fra ODA- og xBIM-verktøy som del av plattformen.

 

Vise modeller grafisk (IFC, BCF, RVT (Revit), DWG (AutoCAD), NWD (Naviswork))

 

Sammenstille og velge utvalg/selektere objekter i modellen.

 

Eksport og import av BCF-filer (eventuelt med tilknyttede oppgaver)

 

Plattformen støtter mobile enheter

 

Navigering i 3D modell vist i 2D plan

 

Åpning av flere modeller samtidig

 

Merging av fagmodeller

 

Visning av georefererte modeller i kart

BIM2Share Hub er enda mer...

 

Informasjon og data søkes fram ved smarte søk på nøkkelord og type informasjon

 

Forekomster, eksempelvis filer, som søkes fram kan knyttes direkte til arbeidsflyter, nøkkelord og prosesser for Kommentering & Signering

 

Forekomster kan også være BIM-modeller, objekter i modellen (GUID) eller uttrekk fra modeller (BCF-uttrekk) med tilhørende egenskapsdata

 

Uttrekk og rapporter kan hentes ut på tvers av systemer og kilder

 

Nøkkelord (#) kan etableres på tvers av systemer og gjør at brukeren kan definere egne kategoriseringer og søk

 

God brukervennlighet sikres ved felles login (Single Sign On) og tilgjengelighet/tilganger på tvers av løsningene

 

BIM2Share Hub er konfigurerbar og fleksibel og kan utvides til å omfatte kundens egne løsninger og grensesnitt

Kom i gang i dag - Book en uforpliktende demo

La oss vise deg hvor enkelt det er å komme i gang med en smart, digital prosjekthverdag!
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon i skjemaet under, og fortell oss gjerne kort om prosjektet ditt slik at vi kan skreddersy den beste løsningen for deg!