Logo

BIM2Share Hub viser informasjon og data fra ulike kilder og systemer og er ‘navet’ for å binde sammen ulike løsninger, og gjenbruke informasjon på tvers av løsninger, faser og aktører i byggeprosessen:

 

Informasjon og data søkes fram ved smarte søk på nøkkelord og type informasjon

 

Forekomster, eksempelvis filer, som søkes fram kan knyttes direkte til arbeidsflyter, nøkkelord og prosesser for Kommentering & Signering

 

Forekomster kan også være BIM-modeller, objekter i modellen (GUID) eller uttrekk fra modeller (BCF-uttrekk) med tilhørende egenskapsdata

 

Uttrekk og rapporter kan hentes ut på tvers av systemer og kilder

 

Nøkkelord (#) kan etableres på tvers av systemer og gjør at brukeren kan definere egne kategoriseringer og søk

 

God brukervennlighet sikres ved felles login (Single Sign On) og tilgjengelighet/tilganger på tvers av løsningene

 

BIM2Share Hub er konfigurerbar og fleksibel og kan utvides til å omfatte kundens egne løsninger og grensesnitt

 

Smarte søk

 

Rapporter fra ulike systemer og kilder

 

Felles grensesnitt

 

Informasjon på tvers av faser

 

Åpen løsning

 

Egen Desktop for hver bruker

Lever raskere og med høyere kvalitet

Illustrasjon av BIM2Share Hub
Illustrasjon av BIM2Share Hub

For eksempel

Lag dine egne nøkkelord på tvers av systemer og løsninger

Hent informasjon fra ulike kilder og løsninger med samme søk

Naviger grafisk i modellen som bærer av informasjon

Logg inn ett sted og få tilgang til alle løsninger

Tilknytt nye løsninger eller bytt ut enkelt løsninger ved behov

Sikre store gevinster ved gjenbruk av informasjon mellom løsninger

BIM2Share Hub kommer!

Vi gleder oss til å gi våre brukere denne spennende nye løsningen

Vil du vite mer?
Ta kontakt!


Autodesk 360

BIM2Share støtter import og eksport av filer fra A360 og BIM360, med direkte visning i BIM2Share Samhandlingsplattform. Metadata hentes ned fra server, og er tilgjengelig sammen med andre fildata for visning, spørring og rapportering på tvers av systemer og kilder. Dette innebærer at koplinger mot modellen (objekter) kan knyttes direkte til arbeidsflyt oppføringer eller registreringer utført i felt på mobile enheter.

Skjermbildet under viser en spørring på filformasjon, hvor en A360 fil returneres (sammen med filer fra andre kilder, her Byggeweb og Sharepoint), vises og kan knyttes direkte til en Arbeidsflyt oppføring. Nøkkelord kan etableres på tvers av systemer og kilder for å vise informasjon på tvers av systemer og løsninger.

Illustrasjon av BIM2Share Hub
Illustrasjon: BIM2Share Samhandlingsplattform støtter visning av fildata fra A360/BIM360 sammen med filer fra andre løsninger, her Byggeweb og Sharepoint.

BIM2Share AS er ADN-member (Autodesk Developer Network) og utvikler løsninger basert på Autodesk-teknologi til våre kunder.

Dette innebærer støtte for BIM-tjenester mot Autodesk sin plattform Autodesk 360/ BIM 360 som del av BIM2Share sin Samhandlingsplattform.