Logo

BIM2Share kan levere det du trenger

BIM2Share tilbyr våre kunder bistand innen prosjektledelse til planlegging, gjennomføring og oppfølging av store og små prosjekter.

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive store og komplekse IT-prosjekter. BIM2Share tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjekter på vegne av deres virksomhet for å ivareta at dere i størst mulig grad får det dere ønsker utviklet innen den tid, kost og ramme som er definert.

BIM2Share lang erfaring med å lede utviklingsprosjekter og implementere markedsstyrte systemer og løsninger ute hos kunder.

Image