Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

Hos BIM2Share ønsker vi å demonstrere hvilke verdier vi kan tilføre både offentlige og private forvaltere av eiendom gjennom digitalisering.

Fordelene med å digitalisere eiendommen

Formålet med digitalisering av eiendom er å redusere driftskostnader fra overlevering til slutten av byggets levetid. Gode data kan spare byggherre betydelige beløp hvert år, både under ordinær drift og ved rehabilitering, tilbygg og påbygg.

Vår tilnærming

Sammen med noen av de største leverandørene av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), har vi utviklet en mal som beskriver nødvendig informasjon for effektiv eiendomsforvaltning.

Med vår digitaliseringstjeneste hjelper BIM2Share deg med å klargjøre modeller for bruk i FDVU, noe som legger grunnlaget for effektiv informasjonsutveksling basert på en oppdatert modell.

Image

Trenger du BIM?

BIM2Share kan hjelpe deg! Vi leverer BIM-modeller med nødvendig romdata fra dine raster- eller DWG-filer.

Les mer

Kostnader ved administrasjon av formålsbygg

Ifølge KOSTRA-tallene til Statistisk Sentralbyrå koster vedlikehold av formålsbygg omtrent 168 kr per kvadratmeter.

Image

Potensielle besparelser i driftsfasen

Digitalisering kan gi betydelige besparelser i vedlikeholdsfasen. Gode data kan gi en besparelse på opptil 24 kr per kvadratmeter, tilsvarende 14 % årlig, ifølge Sweco sin kostnadsanalyse:

Image

Hvordan spare penger i driftsfasen?

Digitalisering er avgjørende for å bruke korrekte data i forvaltning og drift. Oppdaterte modeller med tilhørende tegninger lagres på vår Dokument- og BIM-server og kan integreres med hvilket som helst FDVU-system. BIM2Share Hub Eiendom er et eksempel på en felles plattform for lagring av data.

Viktig å merke seg

Selv om byggeier og leietaker i offentlige bygg ofte er den samme, har vi ikke tatt hensyn til driftskostnader. Likevel er det klart at kvaliteten og graden av vedlikehold påvirker driftskostnadene til temperering av bygg.


Kom i gang i dag

La oss vise deg hvor enkelt du kan komme i gang med å digitalisere dine bygg!
Bruk skjemaet under slik at vi kan kontakte deg for en uforpliktende prat.