Logo

BIM2Share Hub Prosjekt er en prosjektweb-løsning som støtter både dokument håndtering og BIM i samme løsning. Løsningen sikrer en kontrollert og effektiv dokumentutveksling mellom byggeledelse, rådgivere og entreprenører, i tillegg til en sentral styrt dokumentfordeling og distribusjon som når helt ut på byggeplassen. Dette er grunnlaget for effektivt samarbeid og optimal deling av kunnskap på tvers av byggeprosjekt, geografi, fag- og virksomhetsgrenser

 

Skybasert lagring og visning av informasjon, dokumenter og BIM-modeller.

 

Planlegging og oppfølging av leveranser med mottak/godkjenning av prosjekteringsdata og BIM-modeller.

 

Levering av FDV-dokumentasjon uten eller mot modell; basert på NS 3451, NS 3456, TFM/NS-3457.

 

Kraftige søke- og filtreringsmuligheter mot filer/dokumenter og mot BIM-objekter i modellen.

 

Struktur og oppsett defineres i samråd med kunde basert på maler og type prosjekt.

 

Støtte for visning og berikelse av både dokumenter og BIM-objekter

 

Planlegg leveransene, kontroller og følg opp om filer/fildata blir levert

 

Vis dokumentasjon og BIM-objekter fra en eller flere kilder/systemer

 

Knytt dokumenter og BIM informasjon sammen ved å berike modellen

 

Lag oppgaver/tiltak for oppfølging, eventuelt med e-post utsendelse/varslinger

 

Benytt ferdige maler eller lag egne oppsett, menyer og strukturer

Visning, søk og filtrering

Filer kan vises ved søk/filtrering/navigering i mappestrukturen:

Visning av dokumenter med standard mappestruktur for bygg. Dokumentene kan vises i ulike soner for mottatt, under behandling, godkjent, avvist etc. Frigitte filer godkjent «as built».
Visning av dokumenter med standard mappestruktur for bygg. Dokumentene kan vises i ulike soner for mottatt, under behandling, godkjent, avvist etc. Frigitte filer godkjent «as built».

Mottak og godkjennelse av filleveranser

Mottatte filer kan godkjennes eller avvises og gjøres tilgjengelig for leverandører/utførende:

Godkjenning av dokumenter uten tilbakemelding til leverandør.
Godkjenning av dokumenter uten tilbakemelding til leverandør.

Filer som ikke godkjennes, kan avvises ved å opprette en oppgave med e-post til leverandør:

Avviste dokumenter med opprettelse av oppgave for oppfølging mot leverandør.
Avviste dokumenter med opprettelse av oppgave for oppfølging mot leverandør.

Visning og berikelse av BIM-objekter i modellen

BIM-objekter i modellen kan vises i et register på samme måte som dokument visning:

Visning av BIM-objekter i modellen med tilknyttede dokumenter i eget register. Eksempel Visning av BIM-objekter i modellen med tilknyttede dokumenter i eget register. Eksempel på tilknytning av FDV-dokumentasjon mot modell, NS3451 bygningsdelen klassifisert på dokumentasjonstypen NS3456 med TFM-kode (NS3457-7) som ID-tag.
Visning av BIM-objekter i modellen med tilknyttede dokumenter i eget register.
Eksempel på tilknytning av FDV-dokumentasjon mot modell, NS3451 bygningsdelen klassifisert på dokumentasjonstypen NS3456 med TFM-kode (NS3457-7) som ID-tag.

Støtte for visning av de vanligste dokument og BIM-formater

Hub Prosjekt støtter visning av de vanligste dokument- og BIM formater inkl. .pdf, .dwg, IFC, .rvt, BCF og .nwd.

Eksempel på filvisning med compare (grafisk sammenlikning) av 2 ulike versjoner av samme fil.
Eksempel på filvisning med compare (grafisk sammenlikning) av 2 ulike versjoner av samme fil.

Maler for ulike prosjekter og typer eller sett opp egen mal etter ønske

Bruk ferdig definerte maler for mappestrukturer (eksempelvis bygg, anlegg eller etter type prosjekt) eller sett opp en dynamisk mappestruktur etter eget ønske basert på alle metadata og antall nivåer du ønsker.

Dynamisk mappestruktur. Velg metadatafelter, endre rekkefølge og ”mappestruktur” genereres automatisk.

Oppsett av mappestruktur ut fra metadata.
Oppsett av mappestruktur ut fra metadata.

Kontroll av planlagte filleveranser vs.
faktisk leverte filer

Data/filleveranser kan planlegges på forhånd og når filene leveres kan man sammenlikne planlagte leveranser mot faktisk leverte filer, og eventuelt knytte tiltak/oppgaver til mangelfulle leveranser. Brukes eksempelvis på FDV-leveranser, dokumentplaner, rom- og utstyrsdata etc.

Man kan opprette planlagte filleveranser ved å skrive inn all metadata på en fil med filnavn, når leverandør laster opp fil og fyller ut metadata ser man om det er korrekt i leveranse mot det planlagte. I illustrasjon viser det et avvik i metadatafeltet "Beskrivelse" på det planlagte opp mot den faktiske filen som er blitt levert.

Alle avvik i det planlagte opp mot det som blir levert blir markert der hvor det er avvik.

Eksempelet viser planlagt og levert dokumentasjon med frister og status.
Eksempelet viser planlagt og levert dokumentasjon med frister og status.

Metadata:
Egne valgte, hentet fra andre kilder eller registre, obligatoriske felter

Metadata følger den enkelte filversjon, det samme gjør «oppgaver på fil», «innlegg» og historikk.

Det kan defineres ulike opplastingsfilter for de ulike dokumenttyper (eksempelvis for dokument, tegning, BIM), også med obligatoriske felter som kan variere med dokumenttypen.

Mulighet for å sette krav til forskjellige obligatoriske metadata ved opplasting av filer.
Mulighet for å sette krav til forskjellige obligatoriske metadata ved opplasting av filer.

Kom i gang i dag - Book en uforpliktende demo

La oss vise deg hvor enkelt det er å komme i gang med en smart, digital prosjekthverdag!
Ta kontakt for en uforpliktende demonstrasjon i skjemaet under, og fortell oss gjerne kort om prosjektet ditt slik at vi kan skreddersy den beste løsningen for deg!