Logo

BIM2Share Arbeidsflyt er et skjemabasert verktøy som skaper direkte verdier for våre kunder. Verktøyet har som formål å redusere kostnader og optimalisere ressursbruken. Det enkle grensesnittet gjør at hver enkelt bruker alltid har kontroll på sine egne oppgaver og oppføringer. Tidskrevende og tunge arbeidsrutiner blir byttet ut med enkle funksjoner og gode løsninger.

I samråd med en kvalifisert IT-konsulent tilpasses systemet etter behov og tilgjengelige ressurser.

 
Godt brukergrensesnitt
 
Automatisk
 
Papirløst
 
Mer effektiv arbeidsmetodikk
 
Kostnadsbesparende
 
God kvalitetssikring

Bruken av BIM2Share Arbeidsflyt

BIM2Share Arbeidsflyt er et verktøy som brukes til samhandling – mer konkret kontraktsstyrt kommunikasjon. Hvem som skal kommunisere, og hva de skal kommunisere om, er opp til deg. Vi setter sammen opp skjemaer og flyter basert på ønsket standard. Blant standardene som tidligere har vært basis for flere skjemaer finner vi NS 8405 og NTK.

Eksempel på en oppføring i BIM2Share Arbeidsflyt.

Når prosessflyten er satt opp for et prosjekt, og alle relevante brukere har fått tilgang, er det bare å fylle ut skjema og la oppføringen oversiktlig gå fra en aktuell part til en annen. Det blir sendt varsel på e-post om nye oppføringer. Alle de forskjellige rollene i prosjektet blir vist i grupper, og hvilken gruppe oppføringen ligger hos er tydelig. Fargekodet rollefordeling gjør at historikken er oversiktlig og lett gjenkjennbar i den aktuelle flyten.

Det er mulig å knytte sammen prosessflyter, slik at når en oppføring er avsluttet kan man gå rett til å opprette en ny oppføring basert på denne. Når man senere skriver ut resultatdokumentet tilknyttet siste oppføring, vil også første oppføring følge med.

Historikken kan i sin helhet, basert på brukerens innsyn, overføres til PDF-format. Oppsettet i PDF-formatet er enkelt og forståelig for alle som har behov for å sette seg inn i saksgangen. Alle vedlegg som er knyttet til flytene vil bli lagt ved den respektive PDF-filen. Løsningen støtter fil-eksport mot organisasjonens arkivsystem. I tillegg kan rapporter som gir oversikt over status på prosjektets oppføringer enkelt hentes ut som Excel-lister.

Ved å bruke BIM2Share Arbeidsflyt i prosjektet vil de standardiserte flytdiagrammene føre til at arbeidsrutinene blir godt innarbeidet og flyten i arbeidsprosessen blir enkel og sporbar. Ved hjelp av elektronisk signatur vil også samhandlingen bli helt papirløs.

Kom i gang med BIM2Share Arbeidsflyt

Oppsett

I samråd med en erfaren konsulent fra BIM2Share definerer vi relevante skjemabaserte prosesser i prosjektet.

Tilpasning

Vi definerer og vurderer roller, ressurser som er relevante i prosessene og prosjektet, og vurderer behovene prosjektet har for at arbeidsmetodikken effektiviseres.

Tilgang

Relevante brukere får tilgang til prosjektrommet og kan ut ifra tilganger og innsyn opprette nye oppføringer og ha kontroll på hva som er ubehandlet og behandlet.

Historikk

All historikk på oppføringene kan om ønskelig hentes ut elektronisk signert i PDF-format, men vil også til enhver tid være tilgjengelig for innsyn i prosjektrommet av de som har rettigheter til det.

Arkivering

Ved behov kan det settes opp automatisk overføring av resultatdokumenter til interne systemer.

Optimalisering

Målinger som er utført med kunder viser til opptil 60% ressursbesparelse ved hjelp av BIM2Share Arbeidsflyt.

Hva sier kundene?

Bane NOR har ved effektmålinger dokumentert besparelser på 65% av egen tid og 50% av entreprenørens tid.

Dette gjelder behandlingstid for endringshåndtering (KOE, EO) målt på enkeltprosjekter, i forhold til manuelle/tidligere brukte metoder.

Bane NOR
Bane NOR