Logo

Med en oppstartspakke er du sikret en god start

Oppstartspakken forankrer prosessene og arbeidsmetodene i Arbeidsflyt for prosjektet.

Først setter vi opp prosjektet med Arbeidsflyt, med tilhørende kontrakt og brukere med forskjellige roller.

Vi arrangerer deretter et oppstartsmøte der brukerne får en introduksjon i Arbeidsflyt-modulen og en enkel innføring i flytene som skal benyttes i prosjektet. En gjennomgang og opplæring av prinsipper og bruk gjør at brukerne kommer raskt i gang med nye arbeidsrutiner. Vi tenker at det er viktig at alle partene i prosjektet er med i dette oppstartsmøtet slik at alle blir klar over hvem som gjør hva og hvordan flytene går mellom de forskjellige rollene i prosjektet, på alle sider av bordet.

Til slutt verifiserer vi tilganger og rettigheter, og prosjektet er klart til å sette i gang med BIM2Share Arbeidsflyt.