Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

Før sommeren 2022 gjennomførte vi en spørreundersøkelse med noen av våre mest aktive brukere.

Bane NOR har vært fast kunde siden 2015 (les kundecase her), da vi etablerte eSAM, som står for ekstern samhandling. eSAM er samlebetegnelsen for alle modulene vi leverer til Bane NOR.

Spørreundersøkelsen er utført mot 30 av de mest aktive eSAM-brukere hos Bane NOR; Prosjektledere, Byggeledere, Dokumentstyringsledere, Prosjektsjefer, Kontraktsrådgivere, Dokumentkontrollere, Seksjonsledere etc., hvor 93 % av brukerne benytter løsningen hver dag.

Image

På en skala fra 1–6 hvor 6 er best rapporteres i gjennomsnitt fra alle:

 

Hvor fornøyd er du med de de ulike modulene: 5,03

 

Hvor fornøyd er du med brukervennligheten: 4,79

 

Hvor fornøyd er du med funksjonaliteten: 4,83

 

Hvor fornøyd er du med support: 5,50

Image

Hva er din forståelse av eSAMs nytteverdi i prosjektet?

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk på dette punktet i spørreundersøkelsen.

Alle leveransene samlet på ett sted, veldig bra! All dokumentasjon standardisert, automatisk overføring til ProArc er veldig bra. Lett å ha god kontroll. Man får oversikten "gratis". Arbeidsflyt er et spesielt godt verktøy.
- Mia Bjar, Prosjektleder Drift & Teknologi
Stor nytteverdi i forhold til spart tid og samhandling med eksterne aktører, samt intern samhandling i Bane NOR.
- Kristin Skei, Prosjektleder Drift & Teknologi
Generelt stor nytteverdi, ressursbesparende, har bidratt til strukturering og profesjonalisering, øker kvaliteten i prosjektene.
- Tom-Erik Rørheim, Prosjektleder Utbygging
Bruker Arbeidsflyt veldig mye, og opplever at det er en veldig god løsning for å effektivt sende ut tilbakemeldinger og svare ut krav fra entreprenør.
- Christina Larsen Gomnæs, Prosjektleder Drift & Teknologi
Stor nytteverdi.
- Stine Johansen, Kontraktsrådgiver Drift & Teknologi
God nytte på endringshåndtering og avvik. Oversiktlig og greit å finne tegninger. Entreprenørene begynner å bli vant til løsningen. Får god kontroll.
- Geir Ola Lium, Byggeleder Drift og Teknologi
AutoDelivery & QA er et utrolig bra verktøy for leverandørene til kvalitetssikring av filleveranser, sparer Bane NOR for mye tid. Diskusjoner/kommentering inne i dokumenter med Kommentering & Signering gir de ansatte en mye bedre kontroll og effektivisering av kommentering og godkjennelse av teknisk dokumentasjon.
- Nina Abel Minatsis, Dokumentkontroller Utbygging