Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

BIM2Share vant anbudet med leveranse av samhandlingsløsninger til Bane NOR i 2015.

Det er i 2022 mer enn 11 000 brukere og 400 aktive prosjekter i Bane NOR som benytter hyllevare løsninger fra BIM2Share. Flere prosjekter har gjennomført gevinstmålinger som viser store besparelser med bruk av nye løsninger og arbeidsmetodikk som fokuserer på effektivisering, standardisering og automatisering.

BIM2Share leverer samhandlingsløsningene Byggeweb og BIM2Share, inkludert mobile løsninger for avvik/endringshåndtering, samt oppfølging av feil og mangler.

Internt i Bane NOR brukes samlebegrepet eSAM (ekstern samhandling) om hyllevare løsningen fra BIM2Share som skal sikre effektiv samhandling og utveksling av dokumentasjon med blant annet rådgivere/prosjekterende og entreprenører.

Image

Bilde fra signeringsmøte 24/6-2015 mellom Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) og BIM2Share AS:
F.v. Øystein Fuentes-Gauslaa (Prosjektleder), Jarle Braathen (Daglig leder), Per Arne Fredriksen (Direktør prosjektstyring JBV) og Bjørn Inge Toften (Fagsjef Dokumentsstyring JBV).

Fagsjef for Dokumentstyring i Bane NOR, Bjørn Inge Toften, uttalte følgende ved valg av leverandør i 2015:

BIM2Share utmerket seg særlig i forhold til sin rike og gjennomtenkte funksjonalitet