Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

Gjenbruk og overlevering fra prosjektering/bygging til drift (FDV)

Ved å sikre at all nødvendig dokumentasjon er grundig forberedt og overlevert, legger man til rette for en effektiv overgang fra byggefase til drift, og gir de ansvarlige muligheten til å håndtere vedlikehold, drift og eventuelle endringer på en strukturert måte.

Image

Stadig mer komplekse bygg og avanserte systemer stiller krav til gjenbruk av data og informasjon, blant annet:

FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold):

 

Bygningstegninger: Oversiktstegninger, plan-, snitt- og fasadetegninger.

 

Installasjonstegninger: Elektriske, sanitære, ventilasjons- og andre tekniske installasjonstegninger.

 

Materialdokumentasjon: Informasjon om materialer som er brukt i konstruksjonen.

 

Dokumentasjon av spesifikke bygningsdeler:: Inkluderer detaljer om dører, vinduer, tak, gulv, vegger, osv.


Teknisk dokumentasjon:

 

Spesifikasjoner: Detaljerte tekniske spesifikasjoner for bygningens struktur, materialer og utstyr.

 

Testrapporter: Resultater fra tester og inspeksjoner under byggeprosessen.

 

Garantier og sertifikater: Garantier for utstyr og materialer, samt relevante sertifikater.


Driftsmanualer og prosedyrer:

 

Driftsmanualer: Inkluderer informasjon om rutiner for daglig drift.

 

Vedlikeholdsprosedyrer: Skisserer rutiner og planer for rutinemessig vedlikehold.

 

Sikkerhetsprosedyrer: Instruksjoner for brannsikkerhet, evakueringsprosedyrer og annen sikkerhetsinformasjon.


Energi- og miljødokumentasjon:

 

Energi- og miljøsertifikater: Dokumentasjon som viser bygningens energieffektivitet og miljøpåvirkning.

 

Energi- og vannforbrukshistorikk: Data som viser historisk forbruk og ytelse.


Digitale filer og BIM-modeller:

 

BIM-modeller: Building Information Modelling (BIM) kan gi en helhetlig digital representasjon av bygningen som er nyttig for fremtidige endringer og vedlikehold. Modellen lever gjennom hele livsløpet og berikes med informasjon. Tegninger brukt i driftsfasen kan genereres fra modellen.


Inventarliste:

 

Oversikt over inventar og utstyr: En liste over alt inventar og utstyr i bygningen.


Kontrakter og juridiske dokumenter:

 

Kontrakter: Kopier av kontrakter med entreprenører, leverandører og andre interessenter.

 

Godkjenninger og tillatelser: Dokumentasjon som viser at bygget er i samsvar med alle nødvendige regelverk.


Benytt Hub Eiendom til Systematisk overlevering

 

Struktur og kategorisering av dokumentasjon iht. Norsk Standard

 

Gjenbruk av informasjon og data i driftsfasen

 

Berikelse og bruk av BIM-modellen gjennom hele livsløpet

 

BIM-server som master for oppdaterte tegninger og modeller (korrekte arealer, rom og objekt data)

 

Integrasjon mot ulike løsninger, inkludert saksarkiv og FDV-systemer