Logo
Linda Holst
Linda Holst Prosjektleder

28. september deltok BIM2Share på Standard Norge sitt frokostmøte "Standard Morgen". Der viste vi fra BIM2Share Hub og den kraftige FDV-innsamlingen som også knyttes til visning i BIM-modellen.

Standard Morgen: Informasjonsflyt fra bygg til drift

Som en del av lanseringen av de oppdaterte standardene NS 3456 (FDVU-dokumentasjon) og NS 3451 (bygningsdelstabellen) så avholdt Standard Norge et frokostmøte med emner relatert til standardene. Der hadde vi i BIM2Share sammen med Nordic BIM Group blitt utfordret til å vise fram hvordan standardene implementeres i verktøyene som brukes hver dag.

Vår BIM2Share Hub inneholder et kraftig verktøy for FDV-innsamling som tar i bruk standardene og sikrer at den informasjonen som samles inn til FDV knyttes til riktig bygningsdel og informasjonstype.

Her ser du FDV-innsamlingen vist BIM2Share Hub, også vist med innsamling direkte i modell:

Les mer om standardene og andre kurs og frokostmøter på Standard Norge sine websider.