Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

Facilit og BIM2Share inngår samarbeid om leveranse av integrerte samhandling-, økonomi- og FDV-løsninger.

  • Facilit har opparbeidet seg en stor kundeportefølje hvor Facilit FDVU med bl.a. modulen Facilit Prosjektøkonomi benyttes aktivt av om lag 200 kunder i Norge; herav omlag 100 kommuner/fylkeskommuner.

  • BIM2Share er en av de ledende leverandører av samhandlingsløsninger i Norge. Byggeweb- og BIM2Share-løsninger benyttes av mer enn 2000 firmaer på mer enn 700 aktive byggeprosjekter i Norge.

Samarbeidet innebærer et bredere tilbud av løsninger som dekker hele livsløpet for bygg/anleggsprosjekter – fra planlegging/prosjektering og bygging til driftsfasen. Det betyr at FDV-informasjon kan gjenbrukes, det vil sikre bedre informasjonsutveksling og samhandling mellom byggefase og drift.

Partene vil i fellesskap etablere grensesnitt og API/webservices som viser data i begge løsningene, og som sikrer gjenbruk av data uten dobbeltlagring.

FDV-data fra Facilit kan visualiseres grafisk mot tegning og modell i BIM2Share sin BIM-server. Løsningen støtter flere formater deriblant IFC, DWG (AutoCAD) og RVT (Revit). Det vil være toveis-kobling mellom FDV-data og objekter i tegning/modell. Informasjon fra Facilit kan knyttes direkte til objekter/objektgrupper i modellen og visualiseres grafisk i tegning/modell.

Våre kunder vil få tilgang til en BIM-sentrisk totalløsning for hele byggeprosessen. Gjenbruk av data på tvers av løsningene vil sikre større grad av standardisering, automatisering og effektivisering. Samarbeidet med Facilit vil gjelde markedsføring, salg, utvikling og drift.

Jarle Braathen, daglig leder i BIM2Share

Samarbeidet med BIM2Share vil gi våre brukere tilgang til en slagkraftig løsning for prosjektfasen ift. planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt. Overlevering til driftsfasen vil forenkles ift. etablering av FDV-dokumentasjon og tilgang til data fra prosjektfasen. Gjennom samarbeidet vil våre brukere også kunne tematisere FDV-data grafisk i både DWG og IFC tegninger.

Stein-Are Engstad, daglig leder i Facility Management

 

For ytterligere informasjon se selskapenes websider:

 

Kontaktpersoner:

Jarle Braathen

Daglig leder | BIM2Share AS

BIM2Share

Stein-Are Engstad

Daglig leder | Facility Management AS (Facilit)

Facilit