Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

BIM2Share leverte samhandlingsløsninger, Byggeweb, drifting av Revit Server og BIM2Share AutoSync i perioden 2011-2016 for prosjektet Nytt Østfoldsykehus.

I 2014 ble Nytt Østfoldsykehus kåret til årets BIM-prosjekt

Nytt Østfoldsykehus har blitt tildelt prisen som årets beste åpne BIM-prosjekt av buildingSmart International. En internasjonal jury har sett på prosjekter i hele verden og deretter vurdert hvilke prosjekter som har gjort størst innsats for å fremme bruken av åpen BIM. Prisen er en stor annerkjennelse for Arkitema Architects sitt seriøse arbeid med bruk av BIM. I dette prosjektet er BIM-arbeidet utført i tett samarbeid med byggherren og samarbeidspartnere i prosjektet.

BIM2Share er en innovativ samarbeidsløsning som fra start har blitt brukt på prosjektet Nytt Østfoldsykehus. Gjennom alle prosjektets faser er det bestemt at BIM skal brukes til digital informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenører, driftsorganisasjon og andre aktører i prosjektet. For å sikre nettopp dette har COWI - som prosjekteringsansvarlig - valgt Byggeweb til filhåndtering og Revit Server som BIM-plattform. Løsningen omfatter bl.a. en synkroniseringsløsning for automatisk utveksling av data mellom Byggeweb og Revit.

Automatisk BIM-synkronisering

"En PC på prosjektkontoret gjør automatisk synkronisering for oss hver natt, slik at alle data er oppdatert hver morgen", forklarer Ingrid Alvsåker, IT-koordinator fra COWI. "Dette er en veldig grei og ikke minst fleksibel løsning. Jeg setter selv opp jobbene i et enkelt grensesnitt og kan bestemme hvilke mapper som skal synkroniseres med hvilke. Synkroniseringsløsningen gir oss stor gevinst i form av mye manuell tid spart", forteller Ingrid Alvsåker, IT-koordinator hos COWI. Hver natt kjøres ca. 30.000 filer gjennom løsningen for å synkronisere prosjektdataene. Prosjektet får automatisk rapportering om synkroniseringen og kan eventuelt gjøre korrigerende tiltak.

BIM2Share gir tilgjengelighet overalt

"Vi valgte Byggeweb for at vi kan synkronisere mot prosjektserveren og på den måten gjøre modellene og andre prosjektdokumenter tilgjengelig for alle som ikke har sitt daglige virke på prosjektkontoret", fortsetter Alvsåker. "For eksempel har COWI tre kontorer i landet som jobber på prosjektet. De kan dermed laste ned sine fagmodeller fra Byggeweb på portalen og jobbe lokalt på disse."

Image
Løsningen er genial...

"Revit Serveren som vi snart har brukt i et års tid, er også til uvurderlig hjelp. Vianova Systems TiPS FMs (tidligere navn på BIM2Share AS) tilbud om sette opp og drifte denne i en NATO-sertifisert fjellhall i Gjøvik, har vært meget vellykket. Selve løsningen er genial. De prosjekterende kan sitte hvor som helst og jobbe mot samme sentralfil. Vi ser nå frem til å vurdere den fulle BIM2Share-løsningen", avslutter Ingrid Alvsåker.

Nytt Østfoldsykehus er fram til nå det største sykehusprosjektet i regionen. Byggingen er i full gang og sykehuset skal innvies i november 2015.