Logo
Jarle Braathen
Jarle Braathen Daglig leder

Dokumenthåndtering fra flere kilder: BIM-modellen som bærer av all informasjon, automatisert konvertering og sammenstilling av modeller, gjenbruk av informasjon, knytning mot arbeidsflyter og kommenteringsprosess.

BIM2Share har som leverandør til noen tusen bygg- og anleggsprosjekter erfart at våre kunder ofte benytter ulike løsninger fra prosjekt til prosjekt. Samtidig har det gjennom mange år vært fokus på enkeltløsninger og funksjonalitet, og ikke på integrerte løsninger som spiller sammen. Enkeltløsninger har hver for seg blitt gode, og mindre gevinster hentes ut med effektiv funksjonalitet. Samspillet på tvers med integrerte plattformer og løsninger som sikrer gjenbruk av data mellom ulike faser, aktører og løsninger gir imidlertid håp om å hente ut langt større gevinster.

BIM2Share har tatt konsekvensen av dette og fokuserer på å få de beste løsninger til å spille sammen ved at data kan søkes, samhandles, gjenbrukes og rapporteres på tvers av kilder og systemer.

I praksis betyr det at Samhandlingsplattformen tilrettelegges slik at dokumenter og tegninger kan ligge i ulike kilder og systemer. Og at BIM-filer kan hentes ned fra ulike skytjenester/leverandører og linkes mot andre fildata (dokumenter/tegninger/egenskapsdata). Modellen som bærer av informasjon gjennom hele byggeprosessen blir mer og mer framtredende:

Image

Tradisjonelt finnes det ulike kategorier med løsninger som hver for seg er sterke:

Dokumenthåndtering

Prosjekthotell (eksempelvis Byggeweb, Interaxo, Project Place) som håndterer samhandling av dokumenter, tegninger og BIM-filer, eventuelt med egne godkjenningsprosesser og effektiv dataflyt mellom aktørene.

BIM-løsninger

BIM-løsningene viser modellen relatert til et koordinatsystem (lokale koordinater).

 

IFC-baserte BIM-løsninger (eksempelvis Dalux, Bimsync og StreamBIM) for visning av 3D-modeller som stort sett benyttes for 3D-visualisering av fagmodeller, visning av kollisjoner mellom fag (IFC, BCF) og visning av samordningsmodeller (alle fag). Innen samferdsel benyttes ofte Navisworks som i tillegg til IFC håndterer LandXML og andre formater.

 

Kollisjonstestene utføres som regel i egne systemer (Solibri og Naviswork) og importeres/eksporteres fram og tilbake til de IFC-baserte BIM-løsningene.

Applikasjoner knyttet mot BIM- og dokumentløsningene

 

Kommentering & Signering: Kommenteringsprosess knyttet til enkelte dokumenter/tegninger, direkte mot modellen eller uttrekk fra denne (BCF-uttrekk), eventuelt med elektronisk signering.

 

Arbeidsflyt-løsninger: Arbeidsflyter og metodikk for håndtering av endringsprosesser (eksempelvis krav og endringer), feil og mangler, reklamasjoner, sjekklister, RUH/HMS etc.

 

Andre applikasjoner og integrerte løsninger (økonomi, prosjektplanlegging etc.).

Kartløsninger

Kartløsningene viser georeferert informasjon som viser hvor lokasjonen befinner seg i terrenget (reelle koordinater). Google Maps er et eksempel, men det finnes ulike karttjenester (VMS-tjenester) som gir tilgang til ulike typer kart, eksempelvis tekniske kart, topografiske kart og temakart.

Behovet for å knytte løsninger sammen, vise informasjon på tvers av kilder og systemer samt å knytte effektive arbeidsprosesser til daglige gjøremål, har vært avgjørende for BIM2Share Samhandlingsplattform.

BIM2Share har etablert en åpen plattform som tillater effektive arbeidsprosesser med integrerte løsninger basert på en felles database og felles innlogging (Single Sign On). Hub-løsningen ("navet") gjør at forekomster, dokumenter og BIM-modeller fra ulike kilder/systemer kan søkes opp, vises og rapporteres, samtidig som ulike prosesser og nøkkelord kan kobles til.

BIM2Share har etablert en BIM-løsning som kan vise 3D fag- og sammenstillingsmodeller på alle plattformer (WEB, nettbrett og mobil) online og offline. Samtidig kan kollisjonssjekker, konvertering av modeller og sammenstilling automatiseres og behandles på samme plattform.

BIM2Share har etablert effektive applikasjoner som spiller sammen med Dokument- og BIM-plattformene, og som gir en reell merverdi utover en ren visualisering av modeller/dokumenter. Stikkord er smart linking, integrasjon og gjenbruk av informasjon gjennom hele byggeprosessen.

BIM2Share har koblet modellen i kartet slik at modeller (eksempelvis IFC) og uttrekk (eksempelvis BCF) er knyttet til de reelle kartkoordinatene. Ved navigering vil kartet kunne benyttes for å lokalisere modellen, og derfra kan uttrekk streames og vises direkte med tilknyttede dokumenter og arbeidsflyter.

BIM2Share har etablert en egen Desktop som kan tilpasses den enkelte bruker/firma med tilgang til valgte løsninger og visning av de data, oppgaver, oppføringer, registreringer etc. som brukeren har prioritert.

Image

BIM2Share Samhandlingsplattform er basert på et åpent API/webservices som tillater ulike løsninger å spille sammen. Nye løsninger kan kobles på, og grensesnittet for brukeren presenteres gjennom en egen Desktop, som gir tilgang til valgte oppgaver og løsninger.