Logo
Jonny Korsnes
Jonny Korsnes Prosjektleder

7.–8. desember deltok BIM2Share på Norsk Kommunalteknisk Forening sin DIKT-konferanse. Der viste vi fra BIM2Share Hub og hvordan BIM kan brukes videre i FDVU-systemet.

Hvordan skal vi benytte BIM inn i vårt FDVU-system?

Som en del av lanseringen av de oppdaterte standardene NS 3456 (FDVU-dokumentasjon) og NS 3451 (bygningsdelstabellen) så avholdt Standard Norge et frokostmøte med emner relatert til standardene. Der hadde vi i BIM2Share sammen med Nordic BIM Group blitt utfordret til å vise fram hvordan standardene implementeres i verktøyene som brukes hver dag.

Vår BIM2Share Hub inneholder et kraftig verktøy for FDV-innsamling som tar i bruk standardene og sikrer at den informasjonen som samles inn til FDV knyttes til riktig bygningsdel og informasjonstype.

Her ser du FDV-innsamlingen vist BIM2Share Hub, også vist med innsamling direkte i modell:

Les mer om standardene og andre kurs og frokostmøter på Standard Norge sine websider.