Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

BIM skal som kjent føre til bedre samhandling i BA-prosjekter. Men dette er ikke alltid like lett i praksis når ulike aktører, ulike BIM-systemer og ulike dataformater er involvert. BIM2Share sitt nye konsept kan løse denne utfordringen – i form av en ny felles samhandlingsarena på nettet.

<p>BIM2Share er en unik portall&oslash;sning som sikrer praktisk samhandling i BIM-prosjekter &ndash; samhandling mellom akt&oslash;rer, samhandling mellom ulike verkt&oslash;y og plattformer, og samhandling av BIM-modell og fildata &ndash; en felles arena som alle akt&oslash;rer i byggeprosessen enkelt kan forholde seg til.</p>

Portal til samhandling

<p>L&oslash;sningen best&aring;r av en portal som integrerer prosjekthotellet Byggeweb med BIM-modeller og egne filer gjennom et felles grensesnitt. BIM blir p&aring; den m&aring;ten integrert i prosjekthotellet, i form av IFC-, Navisworks- eller Novapoint Virtual Map-modeller. Alt p&aring; ett sted. Verkt&oslash;ykassen best&aring;r av smarte l&oslash;sninger for utveksling, konvertering og sammenstilling av modell og fildata, med modellen som b&aelig;rer av informasjonen.</p>

Mange pilotkunder

<p>Resultatet blir en felles forst&aring;else og bedre samarbeid mellom akt&oslash;rene i prosjektet, noe som gir effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader. En rekke st&oslash;rre prosjekter har allerede stiftet erfaring med deler av l&oslash;sningen. Over 120 brukere i bl.a. NCC, Kruse Smith, Skanska, Ramb&oslash;ll, COWI, Reinertsen, ViaNova Plan &amp; Trafikk og Statens Vegvesen har i en tid brukt Byggeweb Extended Workspace, f&oslash;rste komponent i BIM2Share.</p>

Nytt Østfoldsykehus vital bruker

<p>BIM2Share har ogs&aring; levert denne samhandlingsl&oslash;sningen til Prosjekt Nytt &Oslash;stfoldsykehus som er under bygging. I prosjektet er det grunnleggende forutsatt at BIM skal benyttes til digital informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entrepren&oslash;r, driftsorganisasjon og andre akt&oslash;rer i prosjektet. F&oslash;lgelig, for &aring; sikre nettopp dette har COWI som prosjekteringsansvarlig valgt Byggeweb til filh&aring;ndtering og Revit Server som BIM-plattform. L&oslash;sningen omfattes bl.a. av en synkroniseringsl&oslash;sning for automatisk utveksling av data mellom prosjektserver og Byggeweb. Byggeweb Extended Workspace har ogs&aring; en manuell synkroniseringsl&oslash;sning som er testet ut av en del brukere som ikke sitter p&aring; prosjektkontoret.</p>

Image

<p>Figuren viser samhandlingsl&oslash;sningen for Nytt &Oslash;stfold sykehus (illustrasjon fra COWI).</p>

Automatisk BIM-synkronisering

<p>En PC p&aring; prosjektkontoret gj&oslash;r automatisk synkronisering for oss hver natt, slik at alle data er oppdatert hver morgen, forklarer Ingrid Alvs&aring;ker, IT-koordinator fra COWI. &ndash; Dette er en veldig grei og ikke minst fleksibel l&oslash;sning. Jeg setter selv opp jobbene i et enkelt grensesnitt og kan bestemme hvilke mapper som skal synkroniseres med hvilke. Synkroniseringsl&oslash;sningen gir oss stor gevinst i form av mye manuell tid spart.</p>

<p>BIM2Share, som ogs&aring; drifter denne tekniske l&oslash;sningen for &Oslash;stfoldsykehuset, kj&oslash;rer gjennom ca. 30.000 filer hver natt for &aring; synkronisere prosjektdataene. Alvs&aring;ker f&aring;r automatisk rapportering om synkroniseringen og kan eventuelt gj&oslash;re korrigerende tiltak. - Vi valgte Byggeweb for at vi kan synkronisere mot prosjektserveren og p&aring; den m&aring;ten gj&oslash;re modellene og andre prosjektdokumenter tilgjengelig for alle som ikke har sitt daglige virke p&aring; prosjektkontoret, fortsetter Alvs&aring;ker. For eksempel har COWI tre kontorer i landet som jobber p&aring; prosjektet. De kan dermed laste ned sine fagmodeller fra Byggeweb p&aring; portalen og jobbe lokalt p&aring; disse. - Revit Serveren som vi snart har brukt i et &aring;rs tid, er ogs&aring; til uvurderlig hjelp. BIM2Share sitt tilbud om &aring; sette opp og drifte denne i en NATO-sertifisert fjellhall i Gj&oslash;vik, har v&aelig;rt meget vellykket. Selve l&oslash;sningen er genial. De prosjekterende kan sitte hvor som helst og jobbe mot samme sentralfil. - Vi ser n&aring; frem til &aring; vurdere den fulle BIM2Share-l&oslash;sningen, sier Ingrid Alvs&aring;ker.</p>

Ledende kunder standardiserer

<p>Reinertsen AS er en av flere som har tegnet firmaavtale om bruk av Byggeweb og BIM2Share for &aring; optimalisere sin prosjektsamhandling.</p>

<p>Samarbeidet med BIM2Share gir oss muligheten til &aring; fokusere p&aring; samhandling, enhetlig struktur og oppsett, samt gjenbruk av modeller og data mellom faser i prosjektet, uttaler divisjonsdirekt&oslash;r Kristian Reinertsen. BIM2Share-l&oslash;sningene gj&oslash;r at vi n&aring; f&aring;r BIM integrert i prosjekthotellet.</p>
<p>Siden vi b&aring;de er prosjekterende og utf&oslash;rende i prosjekter er Byggeweb s&aelig;rlig viktig for oss i faseovergangen mellom prosjektering og bygging. Byggeweb gir effektiv dataflyt i prosjektene, sier han.</p>

<p>- Funksjonaliteten i Byggeweb og BIM2Share gj&oslash;r det mye enklere &aring; h&aring;ndtere den store mengden prosjekt-dokumentasjon p&aring; en ordentlig m&aring;te, fremhever Gunnnar Skeie, utviklingsleder for BIM i Kruse Smith AS, en ledende entrepren&oslash;r som fra region vest har tegnet firmaavtale med Vianova Systems TiPS FM. - Administrasjon av webhotellet er enkelt og dataflyten genial. Automatikken sikrer at dokumentfordelingen til mottakerne blir korrekt, helt ut til byggeplassen. Vi kan bruke mer tid p&aring; &aring; bygge, ikke administrere applikasjoner. Konsolideringen gir oss forutsigbarhet og betydelige besparelser, sier Skeie.</p>

Dobler kapasiteten med Byggeweb

<p>En tredje som ber&oslash;mmer dette med dataflyten i Byggeweb er Claes Suphammer, selvstendig byggkonsulent og p.t. prosjekteringsleder for HENT. - P&aring; grunn av den automatiserte dataflyten kan jeg kj&oslash;re dobbelt s&aring; mange prosjekter med Byggeweb som med andre prosjekthotell, poengterer Suphammer, som har lang erfaring med ulike webhotell. Deriblant Byggeweb i flere prosjekter for bl.a. Statsbygg, N&oslash;tter&oslash;y kommune, L&oslash;renskog kommune og Akershus fylkeskommune. - Den strukturerte dataflyten i Byggeweb gir, i tillegg til store besparelser med automatisert fordeling av dokumentfiler og print direkte til byggeplass, ogs&aring; full orden, sporbarhet og bedre kvalitetssikring, sier han. Kort sagt trygghet, kontroll og kvalitet. - Byggeweb er en n&aelig;rmest idiotsikker l&oslash;sning som er enkel &aring; forholde seg til og krever lite arbeid. Sluttbrukerne ser for eksempel kun de filer og menyer de trenger for eget bruk, og ikke alle andre versjoner og fag. Det sparer mange timer for byggherren, sier Claes Suphammer.</p>

Alt på et sted gir samhandling

<p>Extended Workspace har v&aelig;rt viktig. Spesielt brukergrensesnittet som gj&oslash;r at man kan jobbe enda mer effektivt, spesielt med filh&aring;ndtering i Byggeweb. Produktet har eksempelvis full dra-og-slipp-funksjonalitet og direkte versjonsstatus p&aring; lokale filer og de som ligger p&aring; Byggeweb.</p>

<p>Vi er kjempeforn&oslash;yd med Byggeweb Extended Workspace, sier prosjektleder Torbj&oslash;rn &Oslash;verland i Porsgrunn kommune. Kommunen har brukt Byggeweb til styring av sine byggeprosjekter i 4-5 &aring;r.</p>

<p>- B&aring;de arkivering og fremhenting av dokumenter er lettvint. Vi har veldig stor nytte av &aring; samle og tilgjengeliggj&oslash;re alt p&aring; &eacute;n plass p&aring; denne m&aring;ten. Ikke minst er l&oslash;sningene fra Vianova nyttige ute p&aring; anlegg ved at man enkelt kan hente opp tegninger og dokumenter p&aring; iPad og lignende. - Vi ser mer og mer nytte av en slik felles l&oslash;sning. Jo st&oslash;rre prosjektene er, og tilsvarende ogs&aring; behovet for dokumentasjon, desto viktigere er Byggeweb, sier &Oslash;verland. Ogs&aring; DAK/FDV-koordinator Andreas Semb i Porsgrunn Kommune er enig i at Byggeweb fungerer utmerket. - Jeg har brukt Byggeweb Autosynk til automatisk innsamling av FDV-dokumentasjonen sier Semb. Produktdatablader, leverand&oslash;rdata etc. kan legges rett opp i Byggeweb av leverand&oslash;rene eller ogs&aring; leveres p&aring; en DVD/minepenn. Byggeweb Auto synk kan automatisk opprette mapper og filer i Byggeweb med FDV-dokumentasjonen og vi f&aring;r denne organisert etter bygningsdelstabellen, NS 3451. - Vi har nettopp startet v&aring;rt f&oslash;rste BIM-prosjekt i Byggeweb og ser fram til &aring; vurdere den nye BIM2Share funksjonaliteten for &aring; knytte filene/FDV-dokumentasjonen direkte til objekter i modellen, avslutter Semb.</p>

Modellen som bærer av informasjon

<p>All informasjon om objektene er tilgjengelig. Det kan knyttes filer til ethvert objekt, som automatisk legges opp i Byggeweb med egenskapsdata for objektene. Alle filer knyttet til objektene ligger i Byggeweb.</p>

Genererer filer fra modellen

<p>Modellene kan selvsagt ogs&aring; ses i 2D om man vil, i eksempelvis plan som illustrerer arealer, romsoner, osv. Siden alle dataene ligger i modellen er det mulig &aring; gj&oslash;re alle mulige uttrekk av objekt-egenskapsdata fra modellen. Mer eller mindre alle filer kan forh&aring;ndsvises. Byggeweb st&oslash;tter over 50 formater. F&oslash;lgelig kan man bl.a. vise, dreie, panorere og r&oslash;dmerke filene, og til og med seksjonere og ta ut mengder og rapporter i Excel for eksempel.</p>

Full oversikt

<p>BIM2Share gir kort og godt full oversikt over mapper, modell, tegninger og dokumenter. Pil-ikoner i ulike farger viser om filene ligger p&aring; Byggeweb eller lokalt, eller begge steder. Den prosjekterende ser enkelt hva som ligger hvor. Systemet gj&oslash;r en direkte bin&aelig;rsammenligning av filene. Med et tastetrykk kan filer synkroniseres slik at det blir likt p&aring; Byggeweb og lokalt. BIM2Share representer med andre ord en effektiv totall&oslash;sning som gj&oslash;r at man kan h&aring;ndtere b&aring;de prosjektfilene i Byggeweb og BIM-modellen, samt dataflyten i prosjektet. Alt gjennom ett og samme verkt&oslash;y. P&aring; den m&aring;ten f&aring;r man en integrert og s&aelig;rdeles effektiv samhandlingsl&oslash;sning for bygg- og anleggsprosjekter.</p>

Forbilledlige hotellkunder

<p>- Vi opplever v&aring;re foregangskunder som meget kompetente og forbilledlige, ber&oslash;mmer daglig leder Jarle Braathen i BIM2Share. De har klare ambisjoner og utnytter prosjekthotellet p&aring; en m&oslash;nsterverdig m&aring;te. Ikke bare til &lsquo;opp-ned&rsquo;-lasting og felles lagring av dokumenter. De demonstrerer ogs&aring; beste praksis ved &aring; sikre effektiv dataflyt av dokumentfiler og papirutskrifter direkte til mottakerne p&aring; byggeplass. Byggeweb er knyttet direkte til over 50 print-sentere landet over. - Vi ser for &oslash;vrig n&aring; en viktig tendens til at ogs&aring; byggherren er mer opptatt av gode samhandlingsverkt&oslash;y for deltakerne i prosjektet, slutter Jarle Braathen. Ikke rart kanskje n&aring;r ogs&aring; byggherren i neste omgang vil kunne spare tid og kostnader p&aring; det, og at kvaliteten p&aring; overleveringen blir bedre.</p>

Image

<p>Illustrasjonene er fra Kruse Smith prosjektet Kanalsletta Utvikling. Skjermdumpen er fra Byggeweb og viser en IFC-fil av modellen.</p>

<p>Byggeweb Extended Workspace har glimrende funksjonalitet, verkt&oslash;yet er spesielt nyttig i forbindelse med endringskontroll av dokumenter.</p>
<p>Extended Workspace gj&oslash;r det enklere &aring; laste opp og ned filer, for det gir deg en lettfattelig fremstilling og sammenligning av filer og versjoner, og hvor de ligger. Man f&aring;r lett oversikt. I enkelte st&oslash;rre prosjekter har vi en utvidet katalogstruktur. Da er dette en kjempestor fordel.</p>

<p>Gunnar Skeie, Kruse Smith</p>