Logo
BIM2Share AS
BIM2Share AS

BIM skal som kjent føre til bedre samhandling i BA-prosjekter. Men dette er ikke alltid like lett i praksis når ulike aktører, ulike BIM-systemer og ulike dataformater er involvert. BIM2Share sitt nye konsept kan løse denne utfordringen – i form av en ny felles samhandlingsarena på nettet.

BIM2Share er en unik portalløsning som sikrer praktisk samhandling i BIM-prosjekter – samhandling mellom aktører, samhandling mellom ulike verktøy og plattformer, og samhandling av BIM-modell og fildata – en felles arena som alle aktører i byggeprosessen enkelt kan forholde seg til.

Portal til samhandling

Løsningen består av en portal som integrerer prosjekthotellet Byggeweb med BIM-modeller og egne filer gjennom et felles grensesnitt. BIM blir på den måten integrert i prosjekthotellet, i form av IFC-, Navisworks- eller Novapoint Virtual Map-modeller. Alt på ett sted. Verktøykassen består av smarte løsninger for utveksling, konvertering og sammenstilling av modell og fildata, med modellen som bærer av informasjonen.

Mange pilotkunder

Resultatet blir en felles forståelse og bedre samarbeid mellom aktørene i prosjektet, noe som gir effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader. En rekke større prosjekter har allerede stiftet erfaring med deler av løsningen. Over 120 brukere i bl.a. NCC, Kruse Smith, Skanska, Rambøll, COWI, Reinertsen, ViaNova Plan & Trafikk og Statens Vegvesen har i en tid brukt Byggeweb Extended Workspace, første komponent i BIM2Share.

Nytt Østfoldsykehus vital bruker

BIM2Share har også levert denne samhandlingsløsningen til Prosjekt Nytt Østfoldsykehus som er under bygging. I prosjektet er det grunnleggende forutsatt at BIM skal benyttes til digital informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og andre aktører i prosjektet. Følgelig, for å sikre nettopp dette har COWI som prosjekteringsansvarlig valgt Byggeweb til filhåndtering og Revit Server som BIM-plattform. Løsningen omfattes bl.a. av en synkroniseringsløsning for automatisk utveksling av data mellom prosjektserver og Byggeweb. Byggeweb Extended Workspace har også en manuell synkroniseringsløsning som er testet ut av en del brukere som ikke sitter på prosjektkontoret.

Image

Figuren viser samhandlingsløsningen for Nytt Østfold sykehus (illustrasjon fra COWI).

Automatisk BIM-synkronisering

En PC på prosjektkontoret gjør automatisk synkronisering for oss hver natt, slik at alle data er oppdatert hver morgen, forklarer Ingrid Alvsåker, IT-koordinator fra COWI. – Dette er en veldig grei og ikke minst fleksibel løsning. Jeg setter selv opp jobbene i et enkelt grensesnitt og kan bestemme hvilke mapper som skal synkroniseres med hvilke. Synkroniseringsløsningen gir oss stor gevinst i form av mye manuell tid spart.

BIM2Share, som også drifter denne tekniske løsningen for Østfoldsykehuset, kjører gjennom ca. 30.000 filer hver natt for å synkronisere prosjektdataene. Alvsåker får automatisk rapportering om synkroniseringen og kan eventuelt gjøre korrigerende tiltak. - Vi valgte Byggeweb for at vi kan synkronisere mot prosjektserveren og på den måten gjøre modellene og andre prosjektdokumenter tilgjengelig for alle som ikke har sitt daglige virke på prosjektkontoret, fortsetter Alvsåker. For eksempel har COWI tre kontorer i landet som jobber på prosjektet. De kan dermed laste ned sine fagmodeller fra Byggeweb på portalen og jobbe lokalt på disse. - Revit Serveren som vi snart har brukt i et års tid, er også til uvurderlig hjelp. BIM2Share sitt tilbud om å sette opp og drifte denne i en NATO-sertifisert fjellhall i Gjøvik, har vært meget vellykket. Selve løsningen er genial. De prosjekterende kan sitte hvor som helst og jobbe mot samme sentralfil. - Vi ser nå frem til å vurdere den fulle BIM2Share-løsningen, sier Ingrid Alvsåker.

Ledende kunder standardiserer

Reinertsen AS er en av flere som har tegnet firmaavtale om bruk av Byggeweb og BIM2Share for å optimalisere sin prosjektsamhandling.

Samarbeidet med BIM2Share gir oss muligheten til å fokusere på samhandling, enhetlig struktur og oppsett, samt gjenbruk av modeller og data mellom faser i prosjektet, uttaler divisjonsdirektør Kristian Reinertsen. BIM2Share-løsningene gjør at vi nå får BIM integrert i prosjekthotellet.

Siden vi både er prosjekterende og utførende i prosjekter er Byggeweb særlig viktig for oss i faseovergangen mellom prosjektering og bygging. Byggeweb gir effektiv dataflyt i prosjektene, sier han.

- Funksjonaliteten i Byggeweb og BIM2Share gjør det mye enklere å håndtere den store mengden prosjekt-dokumentasjon på en ordentlig måte, fremhever Gunnnar Skeie, utviklingsleder for BIM i Kruse Smith AS, en ledende entreprenør som fra region vest har tegnet firmaavtale med Vianova Systems TiPS FM. - Administrasjon av webhotellet er enkelt og dataflyten genial. Automatikken sikrer at dokumentfordelingen til mottakerne blir korrekt, helt ut til byggeplassen. Vi kan bruke mer tid på å bygge, ikke administrere applikasjoner. Konsolideringen gir oss forutsigbarhet og betydelige besparelser, sier Skeie.

Dobler kapasiteten med Byggeweb

En tredje som berømmer dette med dataflyten i Byggeweb er Claes Suphammer, selvstendig byggkonsulent og p.t. prosjekteringsleder for HENT. - På grunn av den automatiserte dataflyten kan jeg kjøre dobbelt så mange prosjekter med Byggeweb som med andre prosjekthotell, poengterer Suphammer, som har lang erfaring med ulike webhotell. Deriblant Byggeweb i flere prosjekter for bl.a. Statsbygg, Nøtterøy kommune, Lørenskog kommune og Akershus fylkeskommune. - Den strukturerte dataflyten i Byggeweb gir, i tillegg til store besparelser med automatisert fordeling av dokumentfiler og print direkte til byggeplass, også full orden, sporbarhet og bedre kvalitetssikring, sier han. Kort sagt trygghet, kontroll og kvalitet. - Byggeweb er en nærmest idiotsikker løsning som er enkel å forholde seg til og krever lite arbeid. Sluttbrukerne ser for eksempel kun de filer og menyer de trenger for eget bruk, og ikke alle andre versjoner og fag. Det sparer mange timer for byggherren, sier Claes Suphammer.

Alt på et sted gir samhandling

Extended Workspace har vært viktig. Spesielt brukergrensesnittet som gjør at man kan jobbe enda mer effektivt, spesielt med filhåndtering i Byggeweb. Produktet har eksempelvis full dra-og-slipp-funksjonalitet og direkte versjonsstatus på lokale filer og de som ligger på Byggeweb.

Vi er kjempefornøyd med Byggeweb Extended Workspace, sier prosjektleder Torbjørn Øverland i Porsgrunn kommune. Kommunen har brukt Byggeweb til styring av sine byggeprosjekter i 4-5 år.

- Både arkivering og fremhenting av dokumenter er lettvint. Vi har veldig stor nytte av å samle og tilgjengeliggjøre alt på én plass på denne måten. Ikke minst er løsningene fra Vianova nyttige ute på anlegg ved at man enkelt kan hente opp tegninger og dokumenter på iPad og lignende. - Vi ser mer og mer nytte av en slik felles løsning. Jo større prosjektene er, og tilsvarende også behovet for dokumentasjon, desto viktigere er Byggeweb, sier Øverland. Også DAK/FDV-koordinator Andreas Semb i Porsgrunn Kommune er enig i at Byggeweb fungerer utmerket. - Jeg har brukt Byggeweb Autosynk til automatisk innsamling av FDV-dokumentasjonen sier Semb. Produktdatablader, leverandørdata etc. kan legges rett opp i Byggeweb av leverandørene eller også leveres på en DVD/minepenn. Byggeweb Auto synk kan automatisk opprette mapper og filer i Byggeweb med FDV-dokumentasjonen og vi får denne organisert etter bygningsdelstabellen, NS 3451. - Vi har nettopp startet vårt første BIM-prosjekt i Byggeweb og ser fram til å vurdere den nye BIM2Share funksjonaliteten for å knytte filene/FDV-dokumentasjonen direkte til objekter i modellen, avslutter Semb.

Modellen som bærer av informasjon

All informasjon om objektene er tilgjengelig. Det kan knyttes filer til ethvert objekt, som automatisk legges opp i Byggeweb med egenskapsdata for objektene. Alle filer knyttet til objektene ligger i Byggeweb.

Genererer filer fra modellen

Modellene kan selvsagt også ses i 2D om man vil, i eksempelvis plan som illustrerer arealer, romsoner, osv. Siden alle dataene ligger i modellen er det mulig å gjøre alle mulige uttrekk av objekt-egenskapsdata fra modellen. Mer eller mindre alle filer kan forhåndsvises. Byggeweb støtter over 50 formater. Følgelig kan man bl.a. vise, dreie, panorere og rødmerke filene, og til og med seksjonere og ta ut mengder og rapporter i Excel for eksempel.

Full oversikt

BIM2Share gir kort og godt full oversikt over mapper, modell, tegninger og dokumenter. Pil-ikoner i ulike farger viser om filene ligger på Byggeweb eller lokalt, eller begge steder. Den prosjekterende ser enkelt hva som ligger hvor. Systemet gjør en direkte binærsammenligning av filene. Med et tastetrykk kan filer synkroniseres slik at det blir likt på Byggeweb og lokalt. BIM2Share representer med andre ord en effektiv totalløsning som gjør at man kan håndtere både prosjektfilene i Byggeweb og BIM-modellen, samt dataflyten i prosjektet. Alt gjennom ett og samme verktøy. På den måten får man en integrert og særdeles effektiv samhandlingsløsning for bygg- og anleggsprosjekter.

Forbilledlige hotellkunder

- Vi opplever våre foregangskunder som meget kompetente og forbilledlige, berømmer daglig leder Jarle Braathen i BIM2Share. De har klare ambisjoner og utnytter prosjekthotellet på en mønsterverdig måte. Ikke bare til ‘opp-ned’-lasting og felles lagring av dokumenter. De demonstrerer også beste praksis ved å sikre effektiv dataflyt av dokumentfiler og papirutskrifter direkte til mottakerne på byggeplass. Byggeweb er knyttet direkte til over 50 print-sentere landet over. - Vi ser for øvrig nå en viktig tendens til at også byggherren er mer opptatt av gode samhandlingsverktøy for deltakerne i prosjektet, slutter Jarle Braathen. Ikke rart kanskje når også byggherren i neste omgang vil kunne spare tid og kostnader på det, og at kvaliteten på overleveringen blir bedre.

Image

Illustrasjonene er fra Kruse Smith prosjektet Kanalsletta Utvikling. Skjermdumpen er fra Byggeweb og viser en IFC-fil av modellen.

Byggeweb Extended Workspace har glimrende funksjonalitet, verktøyet er spesielt nyttig i forbindelse med endringskontroll av dokumenter.

Extended Workspace gjør det enklere å laste opp og ned filer, for det gir deg en lettfattelig fremstilling og sammenligning av filer og versjoner, og hvor de ligger. Man får lett oversikt. I enkelte større prosjekter har vi en utvidet katalogstruktur. Da er dette en kjempestor fordel.

Gunnar Skeie, Kruse Smith