Logo

BIM2Share Desktop gjør at brukeren gjennom sin egen startside kan se de oppgaver og hendelser som en selv ønsker å prioritere, og kun vise disse. Dette kan eksempelvis for en byggherre være varsler og meldinger fra Byggeweb Prosjekt, økonomikrav og endringer som må svares ut fra en leverandør eller ventende feil og mangler som er utbedret og som må godkjennes (ev. avvises). Den personlige Desktopen kan tilpasses og vise data fra et bestemt prosjekt, flere prosjekter innen et bestemt fagområde eller en region, eller mange prosjekter definert i en egen portefølje.

Oversikten i Desktop henter data og informasjon fra de ulike moduler og løsninger som brukes og viser disse gjennom grafiske illustrasjoner, uttrekk og rapporter

Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt
Automatisk leveranse av filer og metadata i Byggeweb Prosjekt
 

Velg informasjonen du selv vil se

 

Velg hvilke prosjekter du vil se

 

Vis informasjon fra alle løsninger samtidig

 

Se viktige oppfølgingsaktiviteter for deg

 

Grafer og diagrammer for enkel visning

 

Ta ut rapporter og uttrekk

Brukeren kan selv definere og velge oppsett for grafer og illustrasjoner

Brukeren kan selv definere og velge oppsett for grafer og illustrasjoner
Mulige grafer med informasjon som gjør det enklere å holde oversikt

For eksempel

Se hvilke krav og endringer fra Arbeidsflyt du må svare ut

Se status på utførte feil & mangel-registreringer fra byggeplass

Se varsler fra prosjektet om viktige filleveranser

Se overskridelse av frister på rådgivers leveranser

BIM2Share Desktop kommer!

Vi gleder oss til å gi våre brukere denne spennende nye løsningen

Vil du vite mer?
Ta kontakt!