Logo

Byggeweb Anbud gir en enkel, sikker og effektiv gjennomføring av et anbud 100% digitalt. Byggeweb Anbud kan benyttes som selvstendig verktøy, men er del av totalløsning fra leverandøren til alle faser i bygge-prosessen, fra idé til prosjektering, anbud og utførelse til gjennomgang av mangler, overlevering, styring og drift av eiendommer.

Når anbudsmaterialet målrettet distribueres direkte til leverandørene og tilbud sendes inn digitalt spares det tid og ressurser i tillegg til print- og distribusjonskostnader.

Hele løpet fra anbudsbeskrivelsen til offentliggjøringen av tilbudene som har kommet inn blir langt mer effektiv. Oppdragsgiver unngår å duplisere konkurransegrunnlaget siden det samles et sted, mens systemet automatisk gir beskjed til leverandørene om eventuelle endringer i konkurransegrunnlaget underveis.

Leverandørene logger selv inn på anbudet der de kan se på, laste ned og printe de delene av konkurransegrunnlaget som er nødvendig for å lage et tilbud.

 

Mer effektiv gjennomføring av alle former for anbud - også i fagentreprise

 

Raskere adgang til alle dokumenter og tegninger overalt

 

Sikker kommunikasjon i et brukervennlig og sikkert system

 

Fleksibilitet i forhold til anbuds- og entrepriseform

 

Nøyaktig oppsett og håndtering av innsendingskrav

 

Enkel og rask innsending av tilbud

 

Sikkerhet for like vilkår blant alle leverandører

 

Krever ingen installasjon av ekstra programvare

 

Mulighet for anonyme prosjektkonkurranser

 

Støtter alle fastsatte standarder og lovgivning

Vi er med hele veien

Hos BIM2Share har du som kunde en komplett organisasjon som står til disposisjon med et eneste formål: Å gi deg og ditt prosjekt verdi. Hos BIM2Share får du ikke bare programvare, men også en grundig implementering og god support til alle brukere. Med 850+ bygge- og samferdselsprosjekter årlig har vi rådgivningskunnskap som også bidrar til markedets beste løsninger.

Funksjoner i Byggeweb Anbud

 • Wizard for opprettelse med detaljerte veiledninger
 • Mulighet til å bruke egne maler
 • Støtter gjeldende lover og forskrifter
 • Opprettelse av komplett prosjektstruktur på under 5 min.
 • Støtte for alle typer anbud og konkurranser
 • Enkelt brukergrensesnitt for å laste opp konkurransegrunnlag
 • Mulighet til å hente konkurransegrunnlag direkte fra Byggeweb Prosjekt
 • Fri organisering av materialet via egendefinerte mapper
 • Unikt anbudsnummer til publisering av offentlige anbud
 • Mulighet til å håndtere både offentlige og begrensede anbud
 • Mulighet til å gjennomføre anonyme prosjektkonkurranser
 • Ved offentlig anbud melder leverandørene seg selv på vha. anbudsnummer
 • Ved inviterte anbud inviteres leverandørene helt enkelt vha. wizard
 • Systemet holder automatisk leverandørene orientert om endringer
 • Leverandøren velger selv språkt
 • Enkel opplasting av nye/endrede filer
 • Systemet varsler automatisk alle leverandørene om nytt/revidert materiale
 • Egen modul for håndtering av spørsmål og svar underveis i konkurransen
 • Over 300 filformater kan sees og printes i målestokk
 • Rødmerkingsfunksjon for å markere på tegninger, dokumenter eller fotos
 • Man kan ta mål og beregne areal direkte i tegninger
 • Mulighet til å dele materialet med underleverandører
 • Mulighet til å velge egen printleverandør og følge bestillingen
 • Mulighet til å laste ned utvalgte filer eller samlet pakke Sikkerhet og support
 • Støtte for tidssoner
 • Mulighet til å sette forsinket åpning av tilbud som har kommet inn
 • Mulighet til å sette bestemte innsendingskrav
 • Mulighet til å styre innsending av supplerende materiale
 • Det settes opp en rekke krav for innsending som leverandør må lever før tilbudet kan sendes inn som en helhet.
 • Innsendingskravene kan være et dokumentkrav (tilbudsdokumenter) eller inntasting av data (datafelter).
 • Tilbudsdokumenter og datafelter kan løpende lastes opp / redigeres, for deretter sendes inn samlet
 • Leverandør får automatisk tilsendt bekreftelse på innsendt tilbud
 • Innsendte tilbud kan gjøres synlig for leverandørene etter endt gjennomgang
 • Mulighet til å styre hva som gjøres synlig for alle
 • Leverte tilbud kan hentes ned samlet
 • Full dokumentasjon av alle handlinger underveis i anbudet
 • Innlogging og data SSL-krypteres mellom brukeren og Byggeweb
 • Online veiledning til alle funksjoner

Et produkt i stadig utvikling

Byggeweb-produktene utvikles og forbedres hele tiden for å støtte deg og dine prosjekter med nye ønsker og krav kontinuerlig. BIM2Share har tett dialog og stor påvirkningskraft på utviklingen av produktet, og følger tett med bygg- og anleggsbransjen for å sikre at løsningen er best mulig for våre kunder.

Les mer om Byggeweb-releasene