Logo

Persondataforordningen (EU 2016/679 av 27. april 2016)

Kunden er i enhver henseende dataansvarlig og BIM2Share AS er i enhver henseende databehandler, idet BIM2Share AS alene handler etter instruks fra Kunden. Kunden er kjent med at Byggeweb-løsningen kjøres fra et hosting-miljø hos en av BIM2Share AS sine underleverandører og samtykker hermed til dette. BIM2Share AS anvender kun underleverandører som har forpliktet seg til å følge gjeldende persondatalovgivning og BIM2Share AS har inngått databehandleravtaler med disse underleverandørene.

BIM2Share AS ivaretar følgende data

BIM2Share AS er databehandler i henhold til Persondataforordningen og samler kun personopplysninger for å kunne garantere korrekt og dokumentert bruk av Byggeweb-løsningen. BIM2Share samler inn følgende personopplysninger:

  • Fullt navn
  • Navn på organisasjon/virksomhet
  • E-postadresse

BIM2Share AS har i den forbindelse gjort de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte data mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring og mot uautorisert innsyn, misbruk eller behandling på annen måte i strid med lov om behandling av personopplysninger.

BIM2Share AS gir ikke ut data innhentet om deg til tredjepart (hverken til salg eller indirekte). Vi bruker eller videreformidler heller ikke innhold som du måtte plassere i våre produkter (f.eks. i form av filer).

Meddelelse til sluttbruker

Byggeweb-løsningen er beregnet for bruk av virksomheter og administreres i praksis for deg av organisasjonen (den virksomheten du representerer). Din bruk av Byggeweb-løsningen er dermed en transaksjon mellom virksomheter og avtalen om bruken er inngått som en forretningsavtale. Din virksomhet har derfor i en viss utstrekning mulighet til å administrere personlige opplysninger innenfor rammene av en databehandleravtale, som bør være inngått mellom din virksomhet som dataansvarlig og BIM2Share AS som databehandler. Du kan alltid finne informasjon om BIM2Share AS sin databehandleravtale her: http://gdpr.bim2share.no.

Du kan henvende deg til din firmaadministrator dersom du har spørsmål om beskyttelse av personlige opplysninger. BIM2Share AS er ikke ansvarlig for kunders personlige opplysninger, organisasjoners sikkerhetspolitikk eller praksis som kan avvike fra dem som kommer fram i denne fortrolighetsavtalen.

Du kan selv administrere dine data

Som bruker kan du selv både se og redigere dine personlige data i Byggeweb-løsningen. Ved aksept av nærværende betingelser er du innforstått med at de spor din bruker har etterlatt (dine logg-opplysninger) ikke slettes, i det disse tjener plattformens formål og er en forutsetning for andres korrekte og dokumenterte bruk av Byggeweb-løsningen.

Lisensbetingelser