Logo

Byggeweb Prosjekt

Man kan nå endre filnavn på opplastede filer i Arbeidsområdet, så lenge det kun er én versjon av filen, og filen ikke har blitt utgitt. Man kan ikke endre navn til et filnavn som allerede eksisterer i mappen.


Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
"Support/Byggeweb oppdateringer".

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Kontakt oss på support@bim2share.no eller på telefon 23 68 75 00.


Versjon 8.21 ble gjort tilgjengelig 03.10.2021