Logo

Byggeweb Prosjekt

Flytting av mapper og filer ved hjelp av drag & drop krever nå bekreftelse før flyttingen starter – på denne måten unngår man at mapper uintensjonelt blir flyttet.

Ved overføring av filer mellom prosjekter kan fillisten sorteres.

Man kan eksportere filliste til Excel ved søk, i alle tre områder (arbeidsområder, utgivelsesområdet, fordelingsområdet).

Diverse feilrettelser rundt nedlasting.


Byggeweb Anbud

Diverse feilrettelser.


Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
"Support/Byggeweb oppdateringer".

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Kontakt oss på support@bim2share.no eller på telefon 23 68 75 00.


Versjon 8.08 ble gjort tilgjengelig 10.01.2021