Logo

Byggeweb Generelt

Byggewebs app for Android er blitt oppdatert til versjon 2.9.9 i forbindelse med oppdateringen til versjon 7.85 på web. Gjeldende app for iOS er fremdeles 2.9.8.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
"Support/Byggeweb oppdateringer".

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Kontakt oss på support@bim2share.no eller på telefon 23 68 75 00.


Versjon 7.85 ble gjort tilgjengelig 12.01.2020