Logo

Byggeweb Prosjekt

Varsler inneholder nå mer informasjon om hvem som har lastet opp filer. I tillegg er det blitt mulig å legge til kommentarer på godkjennelsesprosedyrer.

Blant de tingene som har blitt rettet, finner vi filter under Kommunikasjon som nå fungerer slik dere kjenner fra hovedområdene, i tillegg til at fillisten sorteres alfabetisk som standard igjen.


Byggeweb Capture

I Byggeweb Capture er det nå mulig å varsle spesifikke brukere om en registrering, slik kan gjøres på filer i Byggeweb Prosjekt. I tillegg er det diverse forbedringer av Byggeweb Capture på Android-enheter (Byggeweb Mobil).


Byggeweb Anbud

Som underleverandør kan du nå opprette din ESPD på bakgrunn av en eksisterende ESPD.


Byggeweb Generelt

Byggewebs app for Android og iOS har blitt oppdatert til versjon 2.9.3 i forbindelse med oppdateringen til versjon 7.78 på web.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
"Support/Byggeweb oppdateringer".

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Kontakt oss på support@bim2share.no eller på telefon 23 68 75 00.


Versjon 7.78 ble gjort tilgjengelig 19.06.2019