Logo

Byggeweb Prosjekt

De nye viewerne som ble introdusert i 7.66 har blitt ytterligere forbedret og justert i forhold til bruken i Byggeweb Prosjekt.


Byggeweb Capture

I Byggeweb 7.67 starter vi på en større jobb med Byggeweb Capture, men foreløpig kun i kulissene, for å få en enda bedre løsning.

I tillegg er det gjort noen mindre endringer i applikasjonen som vil kunne gjøre prosessen noe mindre rigid, og som vil kunne takle enda flere scenarioer. Dette gjelder både registreringslister og Kontrollrunder.


Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
"Support/Byggeweb oppdateringer".

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Kontakt oss på support@bim2share.no eller på telefon 23 68 75 00.


Versjon 7.67 ble gjort tilgjengelig 23.09.2018