Logo
7.75

Versjon 7.75 inneholder primært funksjonalitet knyttet til ESPD i Byggeweb Anbud.

7.74

Versjon 7.74 inneholder flere nye funksjoner i flere produkter

7.73

Versjon 7.73 inneholder primært feilrettelser, men har også noe nye funksjoner.
I tillegg er det noen justeringer på lisensbetingelsene.

7.72

Versjon 7.72 inneholder primært feilrettelser, men har også noe nye funksjoner.

7.71

Versjon 7.71 inneholder primært feilrettelser, men har også noe nye funksjoner.

7.70

Versjon 7.70 er en oppdatering som fokuserer på diverse feilrettinger på tvers av alle løsninger.

7.69

Versjon 7.69 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

7.68

Versjon 7.68 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

7.67

Versjon 7.67 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

7.66

Versjon 7.66 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

7.65

Versjon 7.65 inneholder flere store og små endringer, for som vanlig forbedres alle deler av Byggeweb-løsningen samtidig.

7.64

Versjon 7.64 inneholder i første rekke oppdateringer av Byggeweb Capture, men som vanlig forbedres alle deler av Byggeweb-løsningen samtidig.

7.63

I versjon 7.63 fortsetter vi med utrulling av ny, spennende funksjonalitet.

7.62

Versjon 7.62 inneholder hovedsaklig feilrettelser og forbedringer, men også forberedelser til innføring av GDPR.

7.61

Versjon 7.61 inneholder hovedsaklig feilrettelser og forbedringer, men også forberedelser til innføring av GDPR.

Byggeweb og BIM2Share

BIM2Share har eksklusiv rett til salg av Byggeweb i Norge, og har lang erfaring med Byggeweb-produktene

Les mer om Byggeweb