Logo

Samhandlingsplattformen støtter håndtering og visning av kart, modeller og tegninger/dokumenter i samme løsning.

Åpne API/webservices tillater enkel integrasjon mot ulike systemer og kilder, eksempelvis BIM-plattformer, Dokumentløsninger og ulike fagapplikasjoner.

 

BIM2Share Samhandlingsplattform er satt sammen av forskjellige produkter som fungerer sammen og hver for seg

BIM2Share Hub som navet i Samhandlingsplattformen

BIM2Share Hub er navet i Samhandlingsplattformen og tillater visning og integrasjon mot ulike kilder og systemer.

Huben kan benyttes som et selvstendig verktøy med full dokument- og BIM-sentrisk støtte, eller vise dynamisk oppdatert informasjon fra Byggeweb direkte i løsningen.

BIM2Share Hub er en integrert samhandlingsplattform som kan vise informasjon/applikasjoner i ulike vinduer (widgets) som dynamisk oppdateres.

Et Dashboard kan benyttes for enkel oversikt og navigering for enkelt å jobbe med egne oppgaver og de moduler som ønskes.

BIM2Share Hub med eksempel på Dashboard for enklere oversikt

BIM2Share Samhandlingsplattform utvider dagens muligheter for samhandling, kvalitetsstyring og prosjektoppfølging ved å tilby smart funksjonalitet og integrerte løsninger:

 

Opprettelse på Huben (dokumenter/BIM leveranser i fortid, nåtid og framtid) – utvidelse av tradisjonelt prosjekthotell med aktiv oppfølging av leveranser og milepæler.

 

Tilgang til informasjon fra ulike sky tjenester via etablert API – MS skytjenester (OneDrive, Office 365), SharePoint, ulike BIM-plattformer (AutoDesk BIM360/A360, Adobe, Hoops), Byggeweb etc.

 

Intelligente filter for tilnærming til informasjon fra ulike kilder og egendefinerte nøkkelord, metadata og # gjør at informasjon kan søkes, vises, håndteres og rapporteres på tvers av kilder og systemer.

 

Geolokalisering i kart av informasjon (dokumenter, BIM, flyter/pakker, oppføringer/registreringer som avklaringer, avvik, grunnerverv, HMS registreringer, dagbok, feil og mangler etc.).

 

BIM tilnærming mot ulike fag/kilder og visning/sammenkopling av informasjon på BIM-nivå.

 

API sikrer integrasjon og åpenhet mot andre løsninger og systemer.

BIM2Share Samhandlingsplattform

 

Vil du vite mer?