Utvikling og integrasjonstjenester

BIM2Share leverer tjenester for utviklings- og integrasjonsprosjekter mot kundens løsninger/applikasjoner.

Kontakt vår ansvarlig for utvikling og integrasjonstjenester, Roy Nilsen:

905 29 473