Byggeweb og BIM2Share er det sikre valget

Byggeweb og BIM2Share benyttes på flere prosjekter i Norden enn for noen annen leverandør. Mer enn 150.000 prosjektbrukere i 7000 virksomheter har valgt oss som sin foretrukne samarbeidspartner.

Hver dag beviser vi sammen med våre kunder at våre digitale verktøy skaper direkte verdier for våre kunder - enten i form av reduserte kostnader, effektivitet, ressursoptimalisering, standardiserte arbeidsprosesser eller bedre deling av kunnskap. Sammen gir det optimal, digital styring av prosjekter og eiendomsporteføljer.

Vår kunder forteller

Vi lar våre kunder fortelle hvordan våre løsninger skaper verdi i hverdagen når byggeprosjekter og eiendomsporteføljer skal optimaliseres. Få inspirasjon og les casene om andres gevinster og erfaringer.

Et bredt utvalg av referanser

Vi har samlet et bredt utvalg av de kunder og prosjekter som vi har levert digitale løsninger til gjennom årene. Som markedsleder brukes Byggeweb og BIM2Share i dag av Nordens førende rådgiver- og entreprenørvirksomheter, profesjonelle byggherrer, samt en lang rekke offentlige og statlige institusjoner.

BIM2Share AS har gjennom flere år levert gode innovative løsninger til digital prosjekthåndtering. Det skjer en kontinuerlig utvikling og innovasjon, og fokus på BIM og smarte totalløsninger har resultert i markedsledende løsninger.

Les litt nærmere om siste års erfaringer og bruk fra noen av våre kunder:

Ny app sparer tid og kostnader – uttalelser fra Kruse Smith med flere

Sikrer BIM-samhandling i praksis  – eksempler fra flere prosjekter bl.a. Nytt Østfold sykehus/Cowi

Slik ruller millioner av kroner rett vei – Helsebygg Midt Norge/St. Olavs Hopspital

Byggherres marked – aktualiserer elektronisk anbudsprosess – eksempler på bruk av Byggeweb Anbud

Spørsmål?
Ta kontakt med daglig leder Jarle Braathen:

67 81 71 78 | 928 26 183

Spørsmål?
Ta kontakt med Øystein Fuentes-Gauslaa:

67 81 71 11 | 466 14 779