Prosjektstøtte - Byggeweb Prosjekt

 
Oppstartsmøte Byggeweb Prosjekt: kr 7.000,-
Oppstartsmøte inkluderer bistand til opprettelse av mappestruktur basert standard mal, eget 2 timers møte med innføring i Byggeweb Prosjekt, innlegging av initielle brukere og rettigheter i prosjektet og utsendelse av login/passord til brukere.


Kontakt vår prosjektstøtteansvarlig for Byggeweb Prosjekt, Espen Larsen:

67 81 71 99 | 452 05 393