Prosjektstøtte - Byggeweb Capture

 
Bistand til opprettelse av nye arbeidsflyter (utarbeidelse av ny mal)
 
Bistand til opprettelse av Byggeweb Capture lister.
Basert på standard maler og innlegging av lokasjoner/tegninger for det enkelte prosjekt:
Byggeweb Capture – opprettelse av listePris pr. liste

Listen opprettes, tilpasses og gjøres klar til bruk. Innhold:

 
Ytterligere tilpasning av skreddersydde maler
 
Oppsett
 
Opprettelse og invitasjon av brukere
 
Opplæring på arbeidsmøte
 
Endringer og bistand i prosjektets levetid


Konsulent fra BIM2Share sikrer en vellykket oppstart

Kr 3.900,-

Bistand lokasjoner og tegningerPris pr. liste

BIM2Share oppretter prosjektets lokasjoner fordelt på anbefalte lokasjonsnivåer, med tegninger ferdig til bruk. Inkluderer:

 
Opprettelse av lokasjoner
 
Tilpassing og opplasting av tegninger
 
Seksjonering på plantegninger
 
Knytte tegninger mot lokasjoner


Kunde må for dette sende inn:

 
Tegninger: Plan-, fasade- og utomhustegninger.
         Eventuelt leilighetstegninger (gjerne salgstegninger)


Format; PDF, i tilgjengelig størrelse

Kr 3.900,-

(For komplekse/store prosjekter kan det påløpe tilleggskostnader)


Kontakt vår prosjektstøtteansvarlig for Byggeweb Capture, Linda Coyle:

67 81 71 98 | 938 71 060