Logo

Web-dokumentplan gir bedre oppfølging av godkjenningsprosessen gjennom full kontroll på hvem som til enhver tid har ansvar for prosessene rundt dokumenthåndtering. Dette medfører med mer proaktiv oppfølging og vil kunne redusere risikoen for forsinkelser knyttet til dokumentgodkjenning.

En Web-dokumentplan skal leveres i alle prosjekter/kontrakter og er utgangspunktet for leverandørens dokumentproduksjon. Løsningen understøtter også BIM-leveranser.

Web-dokumentplan vil bli direkte integrert mot AutoDelivery & QA og BIM2Share Kommentering & Signering, men kan også brukes som selvstendig løsning. Løsningen vil være uavhengig av prosjekthotell/dokumentløsning og BIM-plattform.

Web-dokumentplan
Illustrasjon: Web-dokumentplan understøtter dokumenter/tegninger og BIM-leveranser

 

Gi brukeren oversikt over aktuelle prosjekter/kontrakter/dokumentplaner

 

Oversikt over status på dokumentplaner/pakker

 

Automatikk i oppfølging, slik som automatisk sette tidsfrister

 

Automatikk i varsling rundt dokumenthåndtering

 

Grafiske fremstillinger av status, faser og mål

 

Samhandling med leverandører i skyen

 

Nettbasert intern samhandling

 

Fremtidsrettet plattform med mulighet for interaksjon med tredjepartsløsninger

 

Mulighet for kobling mot andre system samt FDV og BIM

Web-dokumentplan kommer!

En liten sniktitt på Web-dokumentplan
En liten sniktitt


Vi gleder oss til å gi våre brukere denne spennende nye løsningen

Vil du vite mer?
Ta kontakt!