Logo

BIM2Share Base er en avansert BIM-viewer som lar brukere i et enkelt grensesnitt ta kontroll over sin del av fagmodellen.

I BIM2Share Base kan brukere koble seg opp mot en BCF-server eller importere en BCF-fil og sette kollisjoner opp mot faggrupper som igjen er koblet opp mot en e-postadresse. Det er også mulig å sette tidsfrister for utførelse.

Det er mulig å foreta kollisjonstester med egendefinerte regler direkte i BIM2Share Base hvor kollisjoner kan settes direkte på en utførende eller en gruppe som består av flere utførende.

BIM2Share Base lar brukere kunne føre en eller flere dialoger med andre prosjektdeltagere på objektnivå. Det er også mulig og opprette en "Møteaktivitet" hvor man kan diskutere rundt et eller flere objekter og sette aktiviteter på utførende med frister.

Oversiktsbilde av BIM2Share Base i Samhandlingsløsningen
Oversiktsbilde av BIM2Share Base i Samhandlingsløsningen

BIM-modellen kan visualiseres i 2D og 3D og berikes med informasjon. Samhandlingen effektiviseres mellom flere parter, og kan benyttes på alle plattformer (WEB og mobile enheter). Modellen kan eksploderes og snittes, og kun deler av modellen kan velges og streames for å sikre rask responstid og enkel visning. Egenskapsdata kan knyttes til objekter i modellen eller til utvalgte uttrekk (BCF-uttrekk).

Visning av en modell med funksjoner
Visning av en modell med funksjoner
Kjøre kollisjonskontroll og eksportere fra BIM2Share Base
Kjøre kollisjonskontroll og eksportere fra BIM2Share Base

BIM2Share Base kommer!

Vi gleder oss til å gi våre brukere denne spennende nye løsningen

Vil du vite mer?
Ta kontakt!