Løsninger

BIM2Share AS har fokus spesifikt på bygg- og anleggsbransjen. Dette for å fokusere kompetanse og funksjonalitet som er målrettet og ønskelig for byggeprosjekter.

Samhandling i prosjekter er vesentlig og gir en felles arena som alle aktører i byggeprosessen kan forholde seg til:

 
Samhandling mellom aktører
 
Samhandling mellom ulike verktøy og plattformer
 
Samhandling av BIM-modell og fildata

BIM2Share AS har forpliktet seg til å levere en integrert samhandlingsløsning fra prosjektering til drift som ivaretar de behov våre bygg- og anleggskunder har i dag og i framtiden.

BIM2Share AS sine løsninger i hele prosjektets levetid

                          
         
 
         
 
         
       
         
     
         
       
         
 

Plan

Prosjektering

Byggefase

Drift

Klikk på produktnavnene i illustrasjonen over for å lese mer.

Spørsmål?
Ta kontakt med daglig leder Jarle Braathen:

67 81 71 78 | 928 26 183

Spørsmål?
Ta kontakt med Øystein Fuentes-Gauslaa:

67 81 71 11 | 466 14 779