Kruse Smith benytter Byggeweb og BIM2Share på mer enn 50 prosjekter

Norges 5. største entreprenør Kruse Smith har benyttet Byggeweb og BIM2Share siden 2011, og har siden videreutviklet og systematisert bruken av løsningene på sine byggeprosjekter.

God endringskontroll med BIM2Share

- BIM2Share har glimrende funksjonalitet, berømmer utviklingsleder for BIM, Gunnar Skeie i entreprenørkonsernet Kruse Smith. Han finner verktøyet spesielt nyttig i forbindelse med endringskontroll av dokumenter. Verktøyet gjør det enklere å laste opp og ned filer, for det gir deg en lettfattelig fremstilling og sammenligning av filer og versjoner, og hvor de ligger. Man får lett oversikt. I enkelte større prosjekter har vi en utvidet katalogstruktur. Da er dette en kjempestor fordel, sier Skeie.

Siden 2013 har entreprenøren også tatt i bruk Byggeweb Capture til oppfølging på byggeplass. Capture benyttes til oppfølging av feil&mangler, befaringer, byggeplassoppfølging, overtakelser etc.

Gevinst fra første dag med Byggeweb Capture

- Jeg har veldig positive erfaringer med dette, forteller prosjektleder Tom Brueland som har vært administrator av Capture i et prosjekt. 

- Vi så med en gang betydelige besparelser allerede i første prosjekt, under ferdigstillelsen av et nytt leilighetsbygg i Sandnes. Der gikk vi først forhåndsbefaring med kundene og registrerte feil og mangler direkte i Capture. Så gjentok vi prosessen etter utbedringen da leilighetene skulle overleveres til kundene.

- Vi kunne faktisk avse en hel person som ellers måtte ha gjort mye av papirarbeidet som tidligere var nødvendig. Det slipper vi nå. En direkte gevinst.

- Når vi er ferdig med befaringen er vi ferdig med vår jobb. Alt er registrert. Med et tastetrykk overføres alt elektronisk ut til de aktuelle underentreprenørene for utbedring. Ikke noe etterarbeid er nødvendig. Det er der den store besparelsen først og fremst ligger for oss, poengterer Brueland.

Underentreprenøren mottar den nye mangelen på sin håndholdte enhet, kan ta opp relevant tegning og se detaljene om hva som skal utføres hvor, dokumentere det med eventuelle bilder, kommentarer og lydfiler, og kvittere utført i det jobben er avsluttet.

- Som administrator er det veldig enkelt å opprette lister og bruke verktøyet, fortsetter Tom Brueland. – Det er intuitivt, så nye brukere setter seg lett inn i det. Man kan dermed også greit ta over underveis og fortsette der den forrige slapp, uten særlig problem.

- For øvrig kan vi nå også lage proffe rapporter med noen enkle tastetrykk. Tidligere var det nødvendig med arbeidskrevende papirversjoner frem og tilbake.

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder, Jarle Braathen:

67 81 71 78