Konsulent og rådgivning

Vi leverer en rekke konsulenttjenester til våre kundeprosjekter, eksempelvis:
 
Byggeweb opplæring ved ulike faser i prosjektet (oppstart byggefase, overlevering FDV)
 
Bistand til opprettelse av struktur, dataflyt og godkjenningsprosedyrer for prosjekter (Byggeweb Prosjekt)
 
Rapporter og uttrekksfunksjoner


Kontakt vår ansvarlig for konsulent- og rådgivningstjenester, Nils Erik Eie:

67 81 71 89 | 982 65 804