Digitalisering og datafangst

Vi i BIM2Share bestreber oss på å være best når pris, kvalitet og rask leveranse vurderes.

Fakta om datafangst:

 
Best når du vektlegger pris, kvalitet og rask leveranse
 
Lang erfaring med oppdrag av ulikt omfang og innhold
 
Et nettverk av samarbeidpartnere sikrer topp leveringskapasitet
 
Konkurransedyktige priser oppnås ved optimalisert produksjons– og leveranseprosesser
 
Tilgang til web-basert oppfølgingssystem gir effektiv kommunikasjon og oppfølging
 
Leverer ulike tjenester tilpasset ditt behov
 
Erfaren leverandør av digitale datafangst- og DAK-tjenester, med spesiell kompetanse innen
Forvaltning, Drift. og Vedlikehold og byggfaglige tegningsoppdrag.
Et nettverk av spesialutdannede DAK-operatører garanterer høy leveringskapasitet. Vi ta store og små oppdrag, selv med korte leveringstider.

BIM2Share AS er konkurransedyktige på pris fordi vi kontinuerlig optimaliserer våre produksjonslinjer og leveranseprosesser.

Kundene får tilgang til vårt web baserte prosjekt- og kundeoppfølgingssytem, noe som forenkler kommunikasjon og leveranser.

Vi leverer ulike typer tjenester, tilpasset dine behov. I tillegg til de mest vanlige DAK-tjenestene beskrevet her, leverer vi på forespørsel skanning, databaseimport, vektorisering av ulike byggtegninger (fasader, snitt etc), og utfører ulike registreringsoppdrag inklusiv eventuelle befaringer.

Kontakt vår ansvarlig for digitalisering og datafangst, Linda Coyle:

67 81 71 98 | 938 71 060