Logo

Byggeweb Prosjekt

Det er nå mulig å eksportere en rapport som inneholder alle beskjeder i et prosjekt. Dette er også en rapport som vil kunne eksporteres i forbindelse med Byggeweb Backup.

I tillegg er det gjort diverse feilrettinger, spesielt i forbindelse med utgivelse av filer.


Byggeweb Anbud

Diverse feilrettinger.


Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
"Support/Byggeweb oppdateringer".

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Kontakt oss på support@bim2share.no eller på telefon 23 68 75 00.


Versjon 7.89 ble gjort tilgjengelig 05.04.2020