BIM2Share

KONSEPT – PORTAL – LØSNINGER
mot de verktøy som brukeren benytter i sin hverdag.

BIM2Share er portal mot Byggeweb og eksisterende BIM-løsninger, samt en verktøykasse med smarte løsninger for utveksling, konvertering og sammenstilling av data på tvers av formater og plattformer.


Løsningen gir brukeren mulighet til å jobbe mot både Byggeweb og lokal server/PC i samme grensesnitt. Status hvor siste oppdaterte filer finnes vises direkte og det er enkelt å synkronisere filer og fildata uavhengig av lagringssted.

Flere kunder gir tilbakemelding om at verktøyet gir en felles forståelse og bedre samarbeid mellom aktørene i prosjekter, noe som gir effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader. Konseptet bygges rundt en felles datamodell for både filer og BIM som alle aktører i byggeprosessen kan nå gjennom enkle grensesnitt og verktøy.

BIM2Share gir følgende muligheter:

 
"Smart" synkronisering/utveksling av data mellom forskjellige aktører/servere
 
God oversikt over siste/tidligere versjoner lokalt og på prosjekthotellet
 
Full "dra & slipp" funksjonalitet for opp- og nedlasting av filer
 
Grafisk visning av filer og metadata (arkivkort) for filer
 
Analyse av siste/tidligere filversjoner
 
Navigering og grafisk visning av modellen
 
Uttrekk av objekt-/egenskapsdata fra modellen
 
Sammenstilling av modellfilen
 
Generering av filer fra modellen
 
Konvertering mellom ulike BIM-formater (IFC, dwg, dwf, rvt, nvd)